Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
101001021998 Zorunlu 4.00 2 1 915002 903001 Türkçe

Dersin Amacı

Denklem kavramını kavrar ve işlem yapabilir. Birinci ve ikinci dereceden bir ve iki bilinmeyenli denklemleri kavrar ve bunların denklemleri çözebilme. Basit çarpanlara ayırma işlemlerini yapabilme. Bağıntı ve fonksiyonları örnekleriyle yapabilme. İkili işlem kavramını ve işlemlerini yapabilme. Birinci ve ikinci dereceden bir değişkenli fonksiyonların grafiklerini çizebilme. Temel düzlem geometri bilgilerini kavrar. Temel uzay geometri bilgilerini (küp, prizma, silindir, piramit, koni, küre vb. ) kavrama ve bunlara ait işlemleri yapabilme. Ölçü kavramı ve temel ölçü birimlerini kavrama (uzunluk, alan, hacim, ağırlık, zaman, açı) .

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Bekir Kürşat Doruk

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Cebirsel ifadeler, denklem ve özdeşlik kavramları, cebirsel ifadelerin çarpanlarına ayrılması, cebirsel ifadelerde işlemler, denklem ve eşitsizlikler, denklem ve eşitsizlik sistemleri, iki değişkenli fonksiyonlar, sürekli ve kesikli fonksiyonların grafikleri. Geometrinin kuruluşu, düzlemsel şekiller, bunların alan ve çevreleri, cisimler, bunların alan ve hacimleri, eşlik ve benzerlik kavramları, dik üçgen, Pisagor Bağıntısı, dik üçgende metrik bağıntılar, temel geometrik çizimler, geometrik yer çizimleri, trigonometrinin temel kavramları, doğru ve çemberin analitik incelenmesi.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mirasyedioğlu,Ş ; 1998 , Temel Matematik-II, Ankara Balcı , M ; 2001, Genel Matematik Cilt:1, Ankara

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Derse Katılım102.020.0
Bireysel Çalışma102.020.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma120.020.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma120.020.0
Ev Ödevi410.040.0
TOPLAM 122

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Denklem kavramı ve denklemlerin özellikleri.
2Denklem ve eşitsizliklerin çözümü.
3Doğrular ve koordinat sistemi.
4Doğrusal denklem sistemleri ve çözümleri.
5Çarpanlara ayırma işlemleri.
6İkinci dereceden denklemler ve çözümleri.
7Fonksiyon ve fonksiyon grafiklerinin çizimi. Nokta, doğru ve düzlem.
8Ara sınav
9Açılar ve açı ölçümü.
10Çokgenler,düzgün çokgenler,Çember , Pi sayısı, Yay uzunluğu.
11Piramit, Silindir, Koni ,Temel trigonometri.
12Alan ölçüleri ve Dikdörtgen , Paralelkenar , Üçgen ve yamuğun alanı.
13Düzgün Çokgenin alanı , Daire dilimi , Özel dik üçgenler.
14Dik prizmanın yüzey alanı, Bir silindirin yüzey alanı, piramitin yüzey alanı ,Koninin yüzey alanı,Küre yüzeyinin alanı , Dik prizmanın hacmi,Silindirin,koninin,pramitin kürenin hacmi.

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011121314
Denklem kavramını kavrama ve denklemlerle ilgili işlemleri yapabilir.2 2 1 1 2
Birinci ve ikinci dereceden bir ve iki bilinmeyenli denklemleri kavrama ve bunlara ait denklemleri çözebilir.2 2 1 1 2
Basit çarpanlara ayırma işlemlerini yapabilir.2 2 1 1 2
Bağıntı ve fonksiyon kavramlarını kavrama ve bunlarla ilgili örnekleri yapabilir.2 2 1 1 2
İkili işlemi kavrama ve işlemlerini yapabilir.2 2 1 1 2
Düzlem geometrinin temel elemanlarını ve geometrik kavramları kavrar.2 2 1 1 2
Açılar ve özelliklerini ve bunlarla ilgili problemleri çözebilir.2 2 1 1 2
Temel uzay geometri ile ilgili problemleri çözebilir.2 2 1 1 2
Üçgen,dörtgen ,paralel kenar,yamuk , düzgün çokgenin ve dairenin alanını,prizmanın yüzey alanını , prizmanın ve silindirin hacmini hesaplayabilir.2 2 1 1 2

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek