Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
101003542006 Zorunlu .00 6 3 Lisans 903001 Türkçe

Dersin Amacı

İlköğretim 4. ve 5. sınıflarında Sosyal Bilgiler dersinin öğretimine ilişkin mesleki becerileri kazandırmak

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Adnan ALTUN, Doç. Dr. Özlem E. YİĞİT, Doç. Dr. Hatice MEMİŞOĞLU

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Sosyal Bilgiler alanı ve özellikleri, Sosyal Bilgiler alanının temel amaçları ve temel beceriler, Sosyal Bilgilerde okuryazarlık, Sosyal Bilgiler alanında temel temalar ve alanlar, Sosyal Bilgiler alanınnın ilköğretimdeki yeri ve tarihçesi, Sosyal Bilgiler programının incelenmesi(kazanım,beceri, tema vb.), Sosyal Öğretiminde kullanılan strateji, yöntem, teknik ve mteryaller, bunlarla ilgili örnek uygulamalar, Sosyal Bilgiler dersinde demokrasi, insan hakları ve değerler eğitimi, Türkiye ve diğer ülkelerdeki Sosyal bilgiler ders kitaplarından örnekler ve kıyaslamalar

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sosyal Bilgiler Öğretimi- Editör: Cemil Öztürk Özel Öğretim Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi- Editör: Bayram Tay_Adem Öcal Sosyal Bilgiler Öğretimi- Veysel Sönmez

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Derse Katılım143.042.0
Soru-Yanıt141.014.0
Rapor Hazırlama15.05.0
Rapor Sunma11.01.0
Makale Kritik Etme51.05.0
Bireysel Çalışma17.07.0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma12.02.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma17.07.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma16.06.0
Performans15.05.0
Ev Ödevi33.09.0
TOPLAM 105

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Sosyal Bilgiler dersinin tanımı, amacı, önemi, Sosyal Bilgiler öğretimindeki yaklaşımlar, tarihsel gelişimi, Sosyal Bilgiler ve Sosyal Bilimler
2Sosyal Bilgiler dersi programının vizyonu, özeliklerinin incelenmesi, öğrenme alanları, kazanımlar, üniteler
3Sosyal Bilgiler dersinde beceriler ve becerilerin öğretimi Sosyal Bilgilere özgü olan olan becerilerin öğretimi(Zaman ve Kronolojiyi algılama becerisi,mekanı algılamabecerisi, süreklililik ve değişim, empati)
4Sosyal Bilgiler dersinde düşünme becerileri ve öğretimi
5Etkili öğrenme için kuramsal yaklaşımlar , yapılandırmacı yaklaşım, Yapılandırmacı yaklaşım ve Sosyal Bilgilerde uygulanışı
6Sosyal Bilgiler dersi öğretiminde kullanılan belli başlı stratejiler, yöntem ve teknikler Eğitimde yeni yönelimler ve Sosyal Bilgiler(Proje tabanlı öğrenme, Çoklu zeka, Aktif öğrenme çeşitleri)
7Sosyal Bilgilerde kavram öğretimi ve uygulamaları
8Sosyal Bilgilerde değerler eğitimi
9Sosyal Bilgiler dersinde tarih konularının öğretimi ve uygulamaları-Sözlü Tarih Sosyal Bilgilerde coğrafya konuların öğretimi ve uygulamaları
10Sosyal Bilgilerde Atatürkçülük konuları Sosyal Bilgilerde Demokrasi ve Vatandaşlık Eğitimi
11Sosyal Bilgilerde müze eğitimi Sosyal Bilgilerde gezi- inceleme
12Sosyal Bilgilerde öğretimi planlama Sosyal Bilgilerde ders kitapları ve makaleler
13Sosyal Bilgilerde ölçme ve değerlendirme 4. sınıf Sosyal Bilgiler dersinden örnek uygulamalar
145. Sınıf Sosyal Bilgiler dersinden örnek uygulamalar
15
16

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011121314
Sosyal Bilgiler Öğretimi dersi öğrencilerin temel kavramları ve kavramlar arasındaki ilişkileri kavramasını sağlar11111111111151
Sosyal Bilgiler Öğretimi dersi öğrencilerin Sosyal Bilgiler öğretim programı ile ilgili temel bilgileri öğrenmesini sağlar.(Öğrenme alanları, kazanım, beceriler ve değerler)11511111115151
Sosyal Bilgiler Öğretimi dersi öğrencilerin Sosyal Bilgiler ile ilgili öğretim stratejileri, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olmasını sağlar31133325115511
Sosyal Bilgiler Öğretimi dersi öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersi ile ilgili bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlama ve değerlendirmesini sağlar 22222222252255
Sosyal Bilgiler Öğretimi dersi öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersi ile ilgili bilgi kaynaklarını kullanmasını sağlar.22222222252255
Sosyal Bilgiler Öğretimi dersi öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersinde ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olmasını sağlar.11155555111322
Sosyal Bilgiler Öğretimi dersi öğrencilerin konu alanı ile ilgili materyal geliştirmesini sağlar.12221121115211
Sosyal Bilgiler Öğretimi dersi öğrencilerin alanıyla ilgili sorunları tanımlamasını, analiz etmesini, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirmesini sağlar.11414111411112
Sosyal Bilgiler Öğretimi dersi ile ilgili örnek uygulamalar yapmasını sağlar.55252255244444
Sosyal Bilgiler Öğretimi dersi öğrencilerin demokrasi, insan hakları, toplumsal , bilimsel, mesleki, etik değerlere uygun davranmasını sağlar22525522552222
Sosyal Bilgiler Öğretimi dersi öğrencilerin derse özel alan öğretim yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olmasını sağlar.22212232225524

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek