Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
101003552006 Zorunlu 4.00 5 3 915002 903001 Türkçe

Dersin Amacı

İlköğretim 1-3. sınıflarında Hayat Bilgisi dersinin öğretimine ilişkin mesleki becerileri kazandırmak

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Adnan ALTUN, Doç. Dr. Özlem E. YİĞİT, Doç. Dr. Hatice MEMİŞOĞLU

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Hayat Bilgisi dersinin amaç, kavram ve içeriği, Türkiye'de Hayat Bilgisi dersinin tarihsel gelişimi ve diğer ülkelerdeki Hayat Bilgisi dersi yaklaşımları, Hayat Bilgisi Öğretim programının kazanım, beceri, kavram vb. özellikler yönünden incelenmesi, programda yer alan temel alan temalar ve temaların içerediği kazanımların sınıflara göre dağılımı. Hayat Bilgisi öğretiminde temel öğretim becerileri, öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve tekniklerinin Hayat Bilgisi dersinde kullanımına ilişkin çalışmalar- örnekler, Hayat Bilgisi öğretiminde kaynak ve materyal kullanımı, Hayat Bilgisi dersinde değerler ve demokrasi eğitimi, Hayat Bilgisi Programına ilişkin örnek uygulamalar ve sınıf içi etkinliklerin değerlendirilmesi

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hayat Bilgisi Öğretimi-Veysel Sönmez Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi - Recep Nas

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Derse Katılım143.042.0
Soru-Yanıt143.042.0
Rapor Sunma13.03.0
Makale Kritik Etme51.05.0
Bireysel Çalışma14.04.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma16.06.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma16.06.0
Performans12.02.0
Ev Ödevi31.03.0
TOPLAM 115

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Hayat Bilgisi dersinin tanımı, amacı, önemi, Hayat Bilgisi öğretimindeki yaklaşımlar, tarihsel gelişimi, Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilimler
2Hayat Bilgisi dersi programının vizyonu, özeliklerinin incelenmesi, öğrenme alanları, kazanımlar, üniteler, etkinlikler
3Hayat Bilgisi dersinde beceriler ve becerilerin öğretimi
4Hayat Bilgisi dersinde düşünme becerileri ve öğretimi
5Etkili öğrenme için kuramsal yaklaşımlar , yapılandırmacı yaklaşım, Yapılandırmacı yaklaşım ve Hayat Bilgisi dersinde uygulanışı
6Hayat Bilgisi dersi öğretiminde kullanılan belli başlı stratejiler, yöntem ve teknikler
7Hayat Bilgisi dersi öğretiminde kullanılan belli başlı stratejiler, yöntem ve teknikler Eğitimde yeni yönelimler ve Sosyal Bilgiler(Proje tabanlı öğrenme, Çoklu zeka, Aktif öğrenme
8Ara Sınav
9Hayat Bilgisinde kavram öğretimi ve uygulamaları Hayat Bilgisinde değerler eğitimi
10Hayat Bilgisi dersinde öğretimi planlama Hayat Bilgisi ders kitapları ve makaleler
11Hayat Bilgisi dersinde Atatürkçülük konuları Hayat Bilgisi dersinde Demokrasi ve Vatandaşlık Eğitimi
12Hayat Bilgisi dersinde materyal ve araç-gereç kullanımı Hayat Bilgisi dersinde ölçme ve değerlendirme
131. ve 2. sınıf Hayat Bilgisi dersinden örnek uygulamalar
143. sınıf. Hayat Bilgisi dersinden örnek uygulamalar

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011121314
Hayat Bilgisi Öğretimi dersi öğrencilerin temel kavramları ve kavramlar arasındaki ilişkileri kavramasını sağlar. 13111111111151
Hayat Bilgisi Öğretimi dersi öğrencilerin Hayat Bilgisi öğretim programı ile ilgili temel bilgileri öğrenmesini sağlar.11141211125151
Hayat Bilgisi Öğretimi dersi öğrencilerin Hayat Bilgisi öğretimi ile ilgili öğretim stratejileri, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olmasını sağlar.21133141125311
Hayat Bilgisi Öğretimi dersi öğrencilerin Hayat Bilgisi dersi ile ilgili bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlama ve değerlendirmesini sağlar 11131311133114
Hayat Bilgisi Öğretimi dersi öğrencilerin Hayat bilgisi dersi ile ilgili bilgi kaynaklarını kullanmasını sağlar.31121411111115
Hayat Bilgisi Öğretimi dersi öğrencilerin Hayat Bilgisi dersinde ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olmasını sağlar.11111551115111
Hayat Bilgisi Öğretimi dersi öğrencilerin konu alanı ile ilgili materyal geliştirmesini sağlar.11111151115111
Hayat Bilgisi Öğretimi dersi öğrencilerin alanıyla ilgili sorunları tanımlamasını, analiz etmesini, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirmesini sağlar.22525525252222
Hayat Bilgisi Öğretimi dersi ile ilgili örnek uygulamalar yapmasını sağlar.41411421115223
Hayat Bilgisi Öğretimi dersi öğrencilerin demokrasi, insan hakları, toplumsal , bilimsel, mesleki, etik değerlere uygun davranmasını sağlar.22252222222222

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek