Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
101003562006 Zorunlu 4.00 6 3 915002 903001 Türkçe

Dersin Amacı

Sınıf Öğretmenliği adaylarına; ilköğretim matematik müfredatını tanıtmak, çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımlarını tanıtma, sınıf ortamlarında bu yaklaşımların uygulamalarını yaptırma.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Erol KARAKIRIK

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Kesirler, kesirleri öğrenmede öğrenci güçlükleri, kesirlerin farklı anlamları, kesir modelleri, denklik, karşılaştırma, sıralama, kesirlerle işlemler, ondalık kesirler, ondalık kesirlerle işlemler, program kazanımlarına uygun örnek etkinlikler, Geometri, çocukta geometrik düşüncenin gelişimi, 2 ve 3 boyutlu geometri konuları ve bunların öğretimi, programda bulunan geometri kazanımlarına uygun örnek etkinlikler, Ölçme ve ölçüler, çocukta ölçme fikrinin gelişimi, boyut, alan, hacim, zaman ölçümleri, tartma, paralarımız, programda bulunan ölçme kazanımlarına uygun örnek etkinlikler veri yönetimi, tablo ve grafikler, programda bulunan veri kazanımlarına uygun örnek etkinlikler, Matematik eğitiminde ölçme ve değerlendirme, çoklu ölçme-değerlendirme yöntem ve teknikleri.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Baki, A., 2008; Kuramdan Uygulamaya Matematik eğitimi, Harf Yayınevi, Ankara Baykul, Y., 2005; ilköğretimde Matematik Öğretimi, Pegama yayıncılık, Ankara Altun, M., 2005; Matematik Öğretimi, Aktüel, Bursa

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Derse Katılım102.020.0
Bireysel Çalışma510.050.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma120.020.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma120.020.0
TOPLAM 112

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Matematik eğitiminde ölçme ve değerlendirme
2Tablo ve Grafikler program kazanımlarına uygun etkinlik örnekleri
3Geometri öğretimin önemi Geometri öğretiminin genel amaçları Geometri öğretiminde dikkat edilecek noktalar Geometrinin tarihçesi Geometri araç gereçlerinin tanıtımı
4Çocukta geometrik düşüncenin gelişimi Van Hiele geometri öğrenme düzeyleri
5Geometrik cisimler ve öğretimi Program kazanımlarına uygun etkinlik örnekleri
6Öklit geometrisinin temel taşları(nokta,doğru,ışın,doğru parçası,düzlem) Açı ve açı çeşitleri Program kazanımlarına uygun etkinlik örnekleri
7Düzlemsel şekil ve düzlemsel bölge Çokgenler,dörtgenler ve öğretimi Program kazanımlarına uygun etkinlik örnekleri
8Ara sınav
9Çember, daire,simetri ve öğretimi Program kazanımlarına uygun örnek etkinlikler Öğretmen adaylarının öğretme pratikleri
10Ölçme Çocukta ölçme fikrinin gelişimi Öğretmen adaylarının öğretme pratikleri
11Uzunlukları ölçme ve program kazanımlarına uygun örnek etkinlikler Öğretmen adaylarının öğretme pratikleri
12Geometrik şekillerin çevre ve alanı Program kazanımlarına uygun etkinlik örnekleri Öğretmen adaylarının öğretme pratikleri
13Sıvıları ölçme ve program kazanımlarına uygun örnek etkinlikler Geometrik cisimlerin hacmi ve program kazanımlarına uygun örnek etkinlikler Öğretmen adaylarının öğretme pratikleri
14Tartma, zaman ölçüleri ve paralarımız Program kazanımlarına uygun örnek etkinlikler Öğretmen adaylarının öğretme pratikleri

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011121314
İlköğretim matematik dersi öğretim programını tanıyabilecek. 5
Matematik öğretimi programındaki öğrenme alanları, kazanımlar ve amaçlar hakkında fikir sahibi olabilecek. 3 5
Matematik öğretiminde kullanacağı sınıf içi öğretim yöntem ve teknikleri hakkında teorik bilgi ve uygulama becerileri kazanabilecek. 5
Matematik öğretiminde kullanacağı araç-gereçleri tanır, öğretim materyalleri geliştirebilecek. 5
Matematik öğretiminde kullanacağı ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını tanıyacak, ölçme araçları geliştirebilecek. 5 5

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek