Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
101003572006 Zorunlu 5.00 5 3 915002 903001 Türkçe

Dersin Amacı

Öğretmen adaylarına matematik öğretiminin amaçlarını, matematik öğretiminde kullanabilecekleri temel strateji ve yöntemleri kavratmak, ilköğretim matematik programını tanıtmak, matematik eğitimindeki önemli beceriler konusunda bilgi ve beceri kazandırmak ve bunlara uygun etkinlikler geliştirebilme becerileri geliştirmelerini sağlamak.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Erol KARAKIRIK

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Matematik öğretiminin amacı ve temel ilkeleri; matematik öğretiminin tarihçesi (Dünya'da ve Türkiye'de); matematik öğretiminde yararlanılacak öğretme ve öğrenme stratejileri; ilköğretim matematik programının kapsamı, amacı ve özellikleri; belli başlı öğrenme kuramları ve matematik öğrenimi ile ilişkileri; Matematik eğitiminde önemli beceriler, ilişkilendirme, temsiller, iletişim, akıl yürütme, problem çözme (stratejiler, aşamalar, problem türleri, vb.); bilgi teknolojilerini kullanma, çocukta sayı kavramının gelişimi (sayma öncesi gelişmeler, birebir eşleme, kardinal değer, birleştirme, ayırma, karşılaştırma, denklik, azlık, çokluk, vb.); basamak değeri, doğal sayıların oluşumu ve yapısal özellikleri; Aritmetik işlemler, İlköğretim matematik dersi 1. 2. ve 3. sınıf öğretim programındaki ilgili konular, kazanımlar ve bunlara uygun etkinlik örnekleri.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gür, Hülya.2006; Matematik öğretimi , Lisans Yayınevi, İstanbul Baki ,Adnan.2008; Kuramdan Uygulamya Matematik Eğitimi, Harf yayınevi, Ankara Altun, Murat .2005; Matematik Öğretimi, Aktüel yayınevi, Bursa

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Derse Katılım103.030.0
Uygulama/Pratik55.025.0
Bireysel Çalışma215.030.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma130.030.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma130.030.0
TOPLAM 147

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Matematik öğretiminin amacı ve temel ilkeleri Matematik öğretiminin tarihçesi
2Matematik öğretiminde yararlanılacak öğretme öğrenme stratejileri Belli başlı öğrenme teorileri ve matematik öğreniminde kullanımı
3İlköğretim matematik programının kapsamı , amacı ve özellikler Matematik eğitiminde önemli beceriler
4Grup çalışması yoluyla öğrenme Problem çözme yoluyla öğrenme
5Çocukta sayı kavramının gelişimi Doğal sayıların oluşumu ve yapısal özellikleri Programdaki kazanımlara uygun etkinlik örnekleri
6Doğal sayılarla toplama ve çıkarma Program kazanımlarına uygun doğal sayılarda toplama ve çıkarma işlemlerine yönelik etkinlik örnekleri
7Doğal sayılarla çarpma Program kazanımlarına uygun doğal sayılarla çarpma işlemine yönelik etkinlik örnekleri
8Ara sınav
9Doğal sayılarla bölme işlemi Program kazanımlara uygun bölme işlemine yönelik etkinlik örnekleri Öğretmen adaylarının öğretme pratikleri
10Kesirler, Kesirleri öğrenmede öğrenci güçlükleri Kesirlerin farlı anlamları, kesir modelleri Program kazanımlarına uygun örnek kesir etkinlikleri Öğretmen adaylarının öğretme pratikleri
11Denk kesir ve kesirlerin karşılaştırılması Program kazanımlarına uygun örnek etkinlikler Öğretmen adaylarının öğretme pratikleri
12Kesirlerle işlemler Program kazanımlarına uygun kesirlerle işlemlere yönelik etkinlik örnekleri Öğretmen adaylarının öğretme pratikleri
13Ondalık kesirler Program kazanımlarına uygun ondalık kesirlerle ilgili etkinlik örnekleri Öğretmen adaylarının öğretme pratikleri
14Ondalık kesirlerle işlemler Programa uygun ondalık kesirlere işlemlere yönelik etkinlik örnekleri Öğretmen adaylarının öğretme pratikleri

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011121314
Matematik öğretimin amacı ve ilkelerini açıklayabilecek. 5
Matematik öğretirken kullanacağı yöntemler hakkında bilgi ve beceriye sahip olabilecek. 3 5
Matematik öğretirken bilgi teknolojilerinden yararlanabilecek. 5
Matematik programının içeriği hakkında bilgi sahibi olabilecek. 5
İlköğretim matematik konularının içeriği hakkında bilgi sahibi olabilecek. 5 5

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek