Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
101003582006 Zorunlu 4.00 6 3 915002 903001 Türkçe

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; erken çocukluk eğitiminin tanımı, kapsamı ve önemine ilişkin genel bir anlayış kazandırmak, bu dönem çocuklarının gereksinimleri, temel alışkanlıkları ve gelişim özellikleri bakımından tanınmasını sağlamak, Türkiye'de erken çocukluk eğitiminin gelişimi ve bugünkü durumuna ilişkin değerlendirmeler yapmak ve ilköğretime hazırlık sürecinde okul öncesi eğitimin gerekliliği ve önemi konusunda genel bir bakış açısı oluşturmaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Duygu S. Öztürk

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Erken çocukluk kavramı, Türkiye’de ve dünyada erken çocukluk ve okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitimin tanımı, ilkeleri, önemi ve yararları, okul öncesi eğitime temel olan görüşler ve okul öncesi eğitimin tarihsel gelişimi, dünyada ve Türkiye’de okul öncesi eğitimin bugünkü durumu, okul öncesi çocuğunun temel özellikleri ve gereksinimleri, okul öncesi öğretmeninin özellikleri, okul öncesi eğitim kurumlarının çeşitleri (anaokulu, kreş vb.), okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel, sosyal ve eğitsel ortam özellikleri, ilköğretime hazırlık sürecinde ailenin ve öğretmenin rolü.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Haktanır, G. (2008). Okul Öncesi Eğitime Giriş.Ankara:Anı Yayıncılık. Balat, G.U.(2010). Okul Öncesi Eğitime Giriş. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Zembat, R. (2010). Okul Öncesinde Özel Öğretim Yöntemleri.Ankara:Anı Yayıncılık. Daşcan,Ö.ve Çelik, N.(2007). Okul Öncesi Eğitim Programı ve Öğretmen Kılavuzu.Ankara:Anı Yayıncılık.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Derse Katılım102.020.0
Rapor Hazırlama110.010.0
Rapor Sunma110.010.0
Bireysel Çalışma310.030.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma115.015.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma125.025.0
TOPLAM 112

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Erken çocukluk eğitimi kavramı, kapsamı; Türkiye'de ve dünyada erken çocukluk ve okul öncesi eğitime bakış, okul öncesi eğitimin tanımı, ilkeleri
2Okul öncesi eğitimin önemi ve yararları
3Okul öncesi eğitime temel olan görüşler
4Okul öncesi çocuğunun gereksinimleri, kazandırılacak temel alışkanlıklar
5Okul öncesi çocuklarının gelişimsel özellikleri.3-4 yaşın zihinsel, sosyal-duygusal, psikomotor özellikleri
6Okul öncesi çocuklarının gelişimsel özellikleri.5-6 yaşın zihinsel, sosyal-duygusal, psikomotor özellikleri
7Ara Sınav
8Türkiye'de okul öncesi eğitimin tarihsel gelişimi:Cumhuriyet öncesi dönem ve Cumhuriyet dönemi Dünyada ve Türkiye'de okul öncesi eğitimin bugünkü durumu ve sayısal veriler.
9Okul öncesi eğitim kurumlarının çeşitleri (anaokulu, kreş, anasınıfı vb.) ve okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel, sosyal ve eğitsel ortam özellikleri.
10Türkiye'de uygulanan okul öncesi eğitim modelleri ve Türkiye'de okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına yönelik yapılan çalışmalar
11MEB Okul Öncesi Eğitim Programını inceleme ve İlkokul Programları ile karşılaştırma
12İlköğretime hazırlık süreci ve bu süreçte öğretmen ve ailenin görev ve sorumlulukları
13Okul Öncesi Eğitim Programı'ndan yararlanarak okul öncesi çocuklarına yönelik etkinlikler hazırlama ve sınıf ortamında tartışmaSınıf içinde hazırlanan etkinliklerin sunulması ve tartışılması
14Okul Öncesi Eğitim Programı'ndan yararlanarak okul öncesi çocuklarına yönelik etkinlikler hazırlama ve sınıf ortamında tartışmaSınıf içinde hazırlanan etkinliklerin sunulması ve tartışılması

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011121314
Erken çocukluk eğitiminin kapsamını ve önemini kavrar.33222244342234
Okul öncesi dönem çocuklarının bireysel ihtiyaç ve alışkanlıklarını tanımlar.33333344444334
Okul öncesi çocuklarının gelişim özelliklerini açıklar. 43333344444334
Okul öncesi ve ilköğretim müfredatlarını karşılaştırmayı değerlendirir.44444344444443
Okul öncesi eğitim programını kullanarak okul öncesi çocuklarına yönelik etkinlik hazırlar.34444344444433
İlköğretime hazırlık sürecinde ailenin ve öğretmenin rolünü açıklar.34444444444433
İlköğretime hazırlık sürecinde okul öncesi eğitimin gerekliliği ve yararının önemini takdir eder. 54555555555544

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek