Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
101003602006 Zorunlu 4.00 6 3 915002 903001 Türkçe

Dersin Amacı

Toplumun güncel sorunlarını belirlemek ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlamak, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer almak, topluma hizmet çalışmalarının uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerileri kazanmaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fatma ATALAY, Dr. Öğr. Üyesi Azize YASA, Dr. Öğr. Üyesi Aysel ÖRÜKLÜ

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aksoy, Bülent/ Çetin, Turhan/ Sönmez, Ömer Faruk (2009): Topluma Hizmet Uygulamaları, Pegem Akademi Yayıncılık.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Derse Katılım133.039.0
Alan Çalışması36.018.0
Rapor Sunma13.03.0
Proje Hazırlama312.036.0
Proje Sunma11.01.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma18.08.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma18.08.0
TOPLAM 115

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Topluma hizmet uygulamaları dersi ve tanımlar
2Yurt dışında topluma hizmet uygulamalarına genel bakış
3Öğretmen yetiştirme programlarında topluma hizmet uygulamaları ve uygulama alanları
4Proje gruplarının oluşturulması
5Proje önerilerinin hazırlanması
6Proje önerilerinin tartışılması ve onaylanması
7Bireysel Projelerin uygulanması
8Bireysel Projelerin uygulanması
9Grup Projelerin uygulanması
10Grup Projesinin uygulanması
11Sınıf projelerinin Uygulanması
12Sınıf projelerinin uygulanması
13Proje ve raporların teslim edilmesi
14Proje ve etkinliklerin değerlendirilmesi

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011121314
Topluma hizmet uygulamalarının amaçlarını açıklayabilme 44444444434443
Toplumun güncel sorunlarını belirleyebilme44443445444544
Seçilen güncel soruna ilişkin proje hazırlayabilme44444444444443
Topluma hizmet uygulamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyebilme54333445434444

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek