Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
101003612006 Zorunlu 4.00 5 3 915002 903001 Türkçe

Dersin Amacı

Öğrenciler, ölçme ve değerlendirme alanındaki temel kavram ve ilkelerden yararlanır; Ölçme ve değerlendirme ortamlarındaki hata kaynaklarını belirleyebilir ve denetler; öğrencilerinin öğrenme süreçlerini izleme ve öğrenme çıktılarını değerlendirmede uygun araç ve yöntemleri seçer ve adil değerlendirme yapabilme bilincine sahip olur.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Esin Bağcan KÜÇÜKTURAN

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Ölçme ile ilgili temel kavramlar. Ölçek türleri. Ölçme hataları. Ölçme araçlarının güvenirliği. Ölçme araçlarının geçerliği ve kullanışlığı. Standart hata. Sınav çeşitleri. Madde analizi ve test istatistikleri. Puanlama. Değerlendirme

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Tekin, H. (2008). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınevi. 2. Bahar, M. Nartgün, Z. Durmuş, S. Bıçak, B. (2006). Geleneksel-Alternatif Ölçme ve Değerlendirme El Kitabı, Ankara: Pegema Akademi Yayıncılık. 3. Tekindal, S. (2008). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi. 4. Atılgan, H. (Ed.). (2007). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Uygulama/Pratik240.080.0
Rapor Hazırlama220.040.0
Rapor Sunma22.04.0
TOPLAM 126

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Ölçme ve ölçeğin tanımı ve yapısal özellikleri
2Ölçek türleri: Oran, eşit aralıklı, sıralama, sınıflama ölçekleri
3Ölçme hataları: Sabit, sistematik, tesadüfi hatalar
4Ölçme araçlarının güvenirliği
5Güvenirlik hesaplama türleri, standart hata
6Ölçme araçlarının geçerliği
7Geçerlik türleri, ölçme araçlarının kullanışlığı
8Ara sınav
9Sınav çeşitleri: Sözlü sınavlar, uzun cevaplı yazılı sınavlar, kısa cevaplı yazılı sınavlar
10ınav çeşitleri: Seçme gerektiren sınavlar
11Test ve madde istatistikleri/ analizi
12Standart ve ağırlıklı puanlar
13Mutlak ve bağıl değerlendirme
14Süreç izleme ve sonuç değerlendirme
15Kontrol listeleri ve dereceli ölçekler
16Son Sınav

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011121314
Ölçme ile ilgili temel kavramları açıklar. 34
Kullanacağı ölçme araçlarının yapısal özelliklerine göre alınan bilginin gücünü belirler ve buna göre yorumlar. 33
Ölçmeye karışan hataları ve kaynaklarını tahmin eder ve sınav hazırlama ve uygulamada tedbirler alır. 34
Kazanımlara uygun ölçme aracı ya da yöntemi seçer. 33
Kullandığı testlerin güvenirliğine göre standart hatalarını belirler. 33
Hazırladığı sınavların geçerliğine özen gösterir. 33
Puanlamada ve ölçüt belirlemede uygun değerlendirme yaklaşımları kullanır. 33
Süreç ve sonuç değerlendirme yaklaşımlarının ilkelerine göre başarı değerlendirme sürecini planlar. 33

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek