Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
1902001012008 Zorunlu 3.00 1 1 0 0 Türkçe

Dersin Amacı

Biyolojinin alt bölümleri hakkında temel bilgilerin kazandırılmasıdır. Hücresel düzeyden başlayıp ekolojik ve sistematik açılara kadar hayvan ve bitkilerle ilgili yeterli bilgiler vermek

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Hücre bilgisinin tarihsel gelişimi. Mikroskobun tarihsel gelişimi ve çalışma prensipleri. Zoolojiye giriş ve zoolojinin alt dalları nelerdir? Hayvansal hücrelerin fiziksel ve kimyasal kompozisyonları, Bitki hücresinin özellikleri. Sitoplazmanın kimyasal ve fiziksel özellikleri. Hücrede organeller, bitki hücresine özgü organeller ve ergastik maddeler. Çekirdek, içerdiği organel ve moleküller, genom, kromozom ve DNA kavramları, hücre devri, genetik kod mekanizması. Hücre bölünmesi, mitoz ve mayoz. Hücre çeperi. Doku, tanımı ve morfolojik gelişmesi. Bölünen ve sürekli dokular. Dokuların yapısal özellikleri. Yüksek organizasyonlu bitkilerdeki dokuların görevleri, özelleşmiş hücre yapıları, stroma ve higroma. Hayvansal dokuların yapı ve fonksiyonları, Organ sistemleri ve birbirleri ile olan ilişkileri, Hayvanların ekolojileri, Hayvan taksonomisi. Bitkisel Organlar, tanımı ve gelişmeleri. Kök, yaprak ve çiçek. Kısımları, özellikleri ve görevleri. Yüksek organizasyonlu bitkilerde (gymnosperm ve angiosperm) bu organların gövdedeki durumları.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İlhami Kiziroğlu Genel Biyoloji Canlılar Bilimi

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı12.02.0
Derse Katılım132.026.0
Laboratuvar132.026.0
Seminer210.020.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma410.040.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma210.020.0
Ev Ödevi110.010.0
TOPLAM 145

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Biyolojinin tarihi, tanımı, bölümleri -Canlı-cansız, hayvan-bitki kavramları
2Protoplazmanın yapısı -Protoplazmada bulunan inorganik ve organik bileşikler (karbohidratlar, lipidler, proteinler, nukleotidler ve türevleri)
3Protoplazmanın fiziksel yapısı -Hücre, prokaryotik ve ökaryotik hücreler, hücrenin genel morfolojisi
4Hücre zarı, sitoplamada yer alan organellerin ışık ve elektron mikroskoptaki yapısal özellikleri
5Nukleus ve içinde bulunan yapıların ışık ve elektron mikroskoptaki yapısal özellikleri -Kromozom yapılanması.
6Hücre bölünmesi, amitoz bölünme Mitoz ve mayoz bölünmeler -Hücre döngüsü
7Bağ ve destek dokusu tipleri (Özbağ, yağ, kıkırdak, kemik ve kan) Kas ve sinir dokuları
8Bitkisel Dokular: Meristemlerin sınıflandırılması ve işlevleri; Ergin (Değişmez) Dokuların sınıflandırması ve öz olarak işlevleri (Epidermis ve türevleri (stoma ve trikomlar); Destek doku (kollenkima ve sklerankima), Salgı doku (salgı tüyleri, bez ve kanalları); İletim dokusu yapı ve tipleri (flöem ve ksilem elemanları)
9Bitkisel Organlar: Kök ve gövde morfolojisi, metamorfozları ve anatomisi (monokotil ve dikotil farklılıkları ile)
10Ara Sınav
11Bitki Genetiğine İlişkin Temel Kavramlar: Genotip, fenotip kavramları; Mendel Yasaları; dominant, resesif ve ekvivalent gen kalıtımı; mutasyonlar ve evrim kuramına ilişki temel bilgiler
12Hayvanlarda sınıflandırma -Hayvan sistematiği özeti
13Hayvanlarda işlevsel anatominin yapısı ve işlevleri; doku tipleri
14Hayvanlarda hareket, kas ve iskelet sistemi; beslenme, sindirim ve boşaltım sistemi; İlkin sinir sistemi

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011
Biyolojik kavramlara giriş yaparak öğrencinin içeriğe ilişkin konuları geniş anlamda tanıtmak33234432321
Önemli kavramları örneklerle tanımlamak, uygulama ile tanımları ilişkilendirerek Biyolojiye girişte hücre, organel ve doku örneklerinin mikroskopta incelenişini, inceleme ortamını ve materyalin (sistematik adı ile) yakından tanınmasını sağlamak, 23235432323
Hayvanların ve bitkilerin yapı ve işlevlerini anlayabilmek33234432424
Hayvan ve bitki taksonları arasında ekolojik, evrimsel ve yapısal bağlantıları kurabilmek23235432422

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek