Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
1902001032010 Zorunlu 5.00 1 1 0 0 İngilizce

Dersin Amacı

Etrafımızda gördüğümüz doğa olaylarının, benzetim, sembolizim veya soyut olan matematik dilini kullanarak anlaşılmasını, öngörülebilir olmasını ve kontrol edilmesini sağlamak. Hem doğa olayları ve temel bilimler arasındaki, hem de teknoloji ve temel bilimler arasındaki ilişkilerin farkındalığını oluşturmak.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ferdi Altıntaş

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Fizik ve Ölçme; Vektörler; Bir Boyutta Hareket; iki Boyutta Hareket; Hareket Yasaları; Dairesel Hareket ve Evrensel Çekim Yasası; İş ve Kinetik Enerji; Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu; Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar; Bir Eksende Katı Cismin Kinematiği; Bir Eksende Katı Cismin Dinamiği; Katı Cismin Statiği; Titreşim Hareketi; Akışkanlar Mekaniği.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Fen ve Mühendislik İçin Fizik I; Yazarı: R. A. Serway; Palme Yayıncılık 2) Temel Fizik Cilt I; Yazarlar: Fishbane, Gasiorowicz, Thornton; Arkadaş Kitabevi.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Quiz40.52.0
Derse Katılım143.042.0
Rehberli Problem Çözümü141.014.0
Bireysel Çalışma144.056.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14.04.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma114.014.0
Ev Ödevi142.028.0
TOPLAM 162

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Bilim Tarihi Özeti, Ölçme, SI Birim Sistemi, Boyut Analizi, Anlamlı Rakamlar. Soruları yorumlama ve çözümleri-
2De Kart’ın Yaşamı, Kartezyen Koordinat Sistemi, Vektörler ve Özellikleri, Kutupsal Koordinat Sistemi, Vektörlerin Kartezyen ve Kutupsal Koordinat Sisteminde Temsili, Vektörler Arasındaki İşlemler.Soruları yorumlama ve çözümleri-
3Galile’nin Yaşamı, Yer Değiştirme, Hız ve İvme Tanımları, Sabit İvmeli Hareket, Serbest Düşen Cisimler.Soruları yorumlama ve çözümleri-
4İki Boyutta Yer Değiştirme, Hız ve İvme Kavramları; İki Boyutta Sabit İivmeli Hareket, Eğik Atış Hareketi, Düzgün Dairesel Hareket; Teğetsel ve Radyal ivme; Bağıl Hız ve Bağıl İvme.Soruları yorumlama ve çözümleri-
5Newton’un yaşamı, Kuvvet Kavramı, Newton’un Birinci Yasası ve Eylemsiz Sistemler, Kütle Kavramı, Newton’un İkinci Yasası, Newton’un Üçüncü Yasası, Öteleme Dengesi, Sürtünme Kuvvetleri.Soruları yorumlama ve çözümleri-
6Düzgün Dairesel Hareket; Düzgün Olmayan Dairesel Hareket, İvmeli Sistemlerde Hareket, Dirençli Ortamlarda Hareket, Newton’un Evrensel Çekim Yasası, Kepler Yasaları, Çekim Potansiyel Enerjisi.Soruları yorumlama ve çözümleri-
7Sabit Kuvvetin Yaptığı İş, Değişen bir Kuvvetinin Yaptığı İş, Kinetik Enerji, İş-Kinetik Enerji Teoremi, Güç.Soruları yorumlama ve çözümleri-
8Korunumlu ve Korunumsuz Kuvvetler, Potansiyel Enerji, Mekanik Enerjinin Korunumu, Korunumsuz Kuvvetlerin Yaptığı İş.Soruları yorumlama ve çözümleri-
9Doğrusal Momentum, Momentum Korunumu, İmpuls, İmpuls-Momentum Teoremi, Bir Boyutta Esnek ve Esnek Olmayan Çarpışmalar, İki Boyutta Çarpışmalar, Kütle Merkezi, Parçacıklar Sisteminin Hareketi.Soruları yorumlama ve çözümleri-
10Euler’in yaşamı, Açısal Yer Değiştirme, Açısal Hız ve Açısal İvme, Eylemsizlik Momenti, Öteleme ve Açısal Hareket Bağıntıları Arasındaki Benzerlikler, Bir Eksende Sabit Açısal İvmeli Dönme Hareketi, Dönme Enerjisi.Soruları yorumlama ve çözümleri-
11Tork, Açısal Momentum, Tork, Açısal Momentum ve Açısal İvme Arasında Bağıntı, Katı Cismin Yuvarlanma Hareketi, Açısal Momentumun Korunumu, Dönme Hareketinde İş, Enerji ve Güç.Soruları yorumlama ve çözümleri-
12Statik Denge Koşulları, Ağırlık Merkezi.Soruları yorumlama ve çözümleri-
13Basit Harmonik Hareket; Basit Harmonik Hareketin Enerjisi; Sarkaç; Basit Harmonik Hareket ile Düzgün Dairesel Hareketle Karşılaştırılması; Sönümlü Salınımlar; Zoruna Salınımlar. Soruları yorumlama ve çözümleri-
14Bernoulli'nin Yaşamı; Yoğunluk ve Basınç; Basınç Ölçümleri; Archimedes Prensibi; Süreklilik Denklemi; Bernoulli Denklemi; ViskozlukSoruları yorumlama ve çözümleri-

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011
Batı bilim tarihinin farkına varmak.33324552222
Nitelik ve ölçüm arasındaki ilişkiyi kurmak.43425442132
Grafiklerle düşünebilmek.33334334122
Öğrenilen matematik becerilerinin uygulanması.44334332232
Kartezyen ve analitik düşünceyi oluşturmak ya da geliştirmek 34325443222
Matematikteki bir nokta ya da bölgenin analizi ile doğadaki bir olayın analizi arasında köprü kurabilmek. 44334333232
Sebep-sonuç ilişkisi arasındaki bütünlüğü oluşturup, pekiştirmek.33425222122
Doğa olaylarının öngörülebilirliğini ve kontrol edilebilirliğini öğretmek. 43424331132
Teknolojinin gelişmesini sağlayan mekaniğin temel ilkelerinin öğrenilmesi.33324332222

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek