Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
1902001072010 Zorunlu 6.00 1 1 0 0 İngilizce

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencileregenel matematikteki fonksiyon, türev, limit gibi temel kavramları vermek ve bunlara dair uygulamalar yapmaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Nihan Uygun Ercan

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Fonksiyon, limit, türev ve uygulamaları, Rolle teoremi ve ortalama değer teoremi, ODT'nin Taylor formülüne açılımı ve yaklaşım hatasının tahmini, belirsizlikler, limitte belirsiz durumlar ve L'Hopital kuralı, maksimum ve minimum problemleri, birinci türevin işaretinin incelenmesi, maksimum- minimum problemleri ve uygulamaları, konvekslik ve konkavlık asimptotlar eğri çizimleri

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Thomas-Finney Addison-Wesley Calculus ,1998 Ahmet Karadeniz Yüksek Matematik cilt 1,1993 Earl W. Swokowski Calculus 5. baskı,1990 Ders notları Mustafa Balcı Genel Matematik cilt 1, 2000

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav12.02.0
Final Sınavı12.02.0
Derse Katılım143.042.0
Uygulama/Pratik142.028.0
Problem Çözümü72.014.0
Tartışma31.03.0
Soru-Yanıt51.05.0
Bireysel Çalışma144.056.0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma23.06.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma110.010.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma110.010.0
Ev Ödevi12.02.0
TOPLAM 180

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Fonksiyon kavramı ,görüntü ve tanım kümeleri, fonksiyonla yapılan işlemlerAnlatım, tartışma, problem çözme
2Bazı özel fonksiyonlar ve özellikleriAnlatım, tartışma, problem çözme
3Fonksiyonlar için bazı pratik çizim yöntemleriAnlatım, tartışma, problem çözme
4Trigonometrik fonksiyonlar ve tersleri, Üstel ve logaritmik fonksiyonlar, Hiperbolik fonksiyonlar ve tersleriAnlatım, tartışma, problem çözme
5Fonksiyonlarda limit kavramıAnlatım, tartışma, problem çözme
6Fonksiyonlarda limit kavramı ile ilgili teoremlerAnlatım, tartışma, problem çözme
7Sürekli fonksiyonlarAnlatım, tartışma, problem çözme
8Türev kavramı, türev tanımı ve özellikleri, genel kurallarAnlatım, tartışma, problem çözme
9Türev yöntemleri, yüksek mertebeden türevler, kapalı fonksiyonların türevleriAnlatım, tartışma, problem çözme
10Türevin geometrik ve fiziksel anlamı, türevle ilgili bazı teoremlerAnlatım, tartışma, problem çözme
11Limitte belirsiz durumlar ve L'Hopital kuralıAnlatım, tartışma, problem çözme
12Fonksiyonlarım ekstremum noktaları, birinci türev testi, konvekslik- konkavlık ve ikinci türev testiAnlatım, tartışma, problem çözme
13Maksimum-minumum problemleri ve uygulamalarıAnlatım, tartışma, problem çözme
14 Asimptotlar ve fonksiyon grafiklerinin çizimleriAnlatım, tartışma, problem çözme

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011
Temel matematik kavramlarını öğrenmek 43423321142
Matematiksel düşünme yeteneği kazanmak 44424322152
Alanıyla ilgili problemleri analiz etme ve çözebilme becerisi kazandırmak44424321142

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek