Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
1902001092008 Zorunlu 2.00 1 1 0 0 Türkçe

Dersin Amacı

bu dersin amacı, mikro ve makro iktisat teorisinin temel kavramlarının ele alınmasıdır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör.

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Dersin tamamlanmasıyla öğrencilerin, i)iktisat tanımı ve konusunu, temel kavramlarını ii) piyasa bileşenleri olan arz ve talep unsurlarını iii)tüketici davranışı ve tüketici dengesinin sağlanmasını iv)üretim teknolojisi ve maliyetleri v) farklı piyasa özellikleri konusunda bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ertek Tümay, İktisada Giriş, Beta Yay. Zeynel Dinler, İktisada Giriş; Ekin Yayınevi

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav114.014.0
Final Sınavı114.014.0
Derse Katılım142.028.0
TOPLAM 56

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1İktisat tanımı, konusu,iktisadın ilgi alanı, bazı temel kavramlarErtek Tümay;iktisada giriş
2arz ve talep unsurlarıErtek Tümay;iktisada giriş
3Piyasa dengesi ve değişimleriErtek Tümay;iktisada giriş
4arz ve talep esneklikleriErtek Tümay;iktisada giriş
5tüketici dengesiErtek Tümay;iktisada giriş
6üretim teorisiErtek Tümay;iktisada giriş
7arasınav
8üretim maliyetleriErtek Tümay;iktisada giriş
9tam rekabet piyasasında üretim ve fiyatlandırma Ertek Tümay;iktisada giriş
10monopol piyasasında üretim ve fiyatlandırmaErtek Tümay;iktisada giriş
11monopolcü rekabet piyasasında üretim ve fiyatlandırmaErtek Tümay;iktisada giriş
12oligopol piyasasında üretim ve fiyatlandırmaErtek Tümay;iktisada giriş
13Temel makro ekonomi konuları: milli gelir, ekonomik büyümeErtek Tümay;iktisada giriş
14Temel makro ekonomi konuları: enflasyon,işsizlikErtek Tümay;iktisada giriş
15Genel değerlendirmeErtek Tümay;iktisada giriş
16final

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011
iktisat tanımı, konusu ve temel kavramlarını öğrenmek22231332324
Piyasa bileşenleri olan arz ve talep unsurlarını ve piyasa dengesini kavramış olmak21231331324

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek