Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
1902001112008 Zorunlu 2.00 1 1 0 0 İngilizce

Dersin Amacı

Öğrencilere çevre mühendisliği mesleğini tanıtmak, çevre mühendisliği ile ilgili temel kavramları öğretmek, mesleki etik ve örgütlenme konularında genel bilgiler vermek.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Nusret KARAKAYA

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Dersin İçeriği

Çevre mühendisinin sorumlulukları; çevre mühendisliğinin diğer bilim dalları ve mesleklerle ilişkisi; çevre sorunlarına genel bakış; çevre politikaları; çevre etiği ve mesleki örgütlenme.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mehmet Karpuzcu, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Kubbealtı Neşriyat. Kemal Görmez, Çevre Sorunları ve Türkiye, Nobel Yayın Dağıtım. Mine Kışlalıoğlu ve Fikret Berkes, Çevre ve Ekoloji, Remzi Kitapevi. Ramazan Özey, Çevre Sorunları, Aktif Yayınevi. Turgut Gündüz, Çevre Sorunları, Bilge Yayıncılık. Ruşen Keleş, Can Hamamcı, Çevrebilim, İmge Kitapevi. T.C. Çevre ve Orman Banklığı, Çevre El Kitabı. Gilbert M. Masters, Introductipn to Environmental Engineering and Science, Prentice-Hall. Mohan K. Wali, Fatih Evrendilek, Siobhan Fennessy, The Environment: Science, Issues, and Solutions, CRC Press.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav170
Ev Ödevi530
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav12.02.0
Final Sınavı12.02.0
Derse Katılım132.026.0
Alan Gezisi32.06.0
Bireysel Çalışma132.026.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma16.06.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma16.06.0
TOPLAM 74

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Çevre mühendislerinin çalışma alanları
2Çevre ve çevre kirlenmesinin tanımı
3Suyun önemi, suyun yararlı kullanımları, su döngüsü, su potansiyeli, Türkiye’de su kullanımı, alternatif su kaynakları
4Su kirliliği
5İçme suyu arıtımında temel işlemler, örnek uygulamalar
6Atıksuların arıtılmasında temel işlemler, örnek uygulamalar
7Katı atıkların yönetimi
8Ara sınav
9Hava kirlenmesi ve kontrolü I
10Hava kirlenmesi ve kontrolü II
11Toprağın önemi, kirletici kaynaklar ve iyileştirme teknikleri, erozyon ve kontrolü
12Çevre politikası kavramı, çevre politikasının temel ilkeleri
13Etiğin tanımı, mühendislik etiğinde temel ilkeler, etik sorunların ele verilmesi
14Çevre mühendislerinin mesleki örgütü (TMMOB Çevre Mühendisleri Odası)
15
16

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011
Öğrenciler çevre mühendisinin sorumluluklarını öğrenecek54444454444
Öğrenciler çevre mühendisliğinin diğer bilim dalları ve mesleklerle ilişkisini öğrenecek43344444444
Öğrenciler çevre mühendisliği ile ilgili temel kavramları öğrenecek44432334444
Öğrenciler çevre sorunlarının nedenleri ve bu sorunların çözümünü öğrenecek34342334443
Öğrenciler çevre politikaları, çevre etiği ve mesleki örgütlenme ile ilgili temel bilgileri edinecek44433334333

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek