Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
1902001152008 Zorunlu 2.00 1 1 0 0 İngilizce

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; Türk dilinin özelliklerini, işleyiş kurallarını sezdirmek, örnekleriyle göstermek; öğrencilerin yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla sözvarlığını geliştirmek; öğrencilere yazım (imlâ) kurallarına uyma, noktalama işaretlerini yerli yerinde kullanma alışkanlığı kazandırmak; öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak; öğrencilere bilimsel, eleştirel, sorgulayıcı, yorumlayıcı, yaratıcı, yapıcı düşünme alışkanlığı kazandırmak ve ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmektir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç DR Erol ÖZTÜRK, Okt. Meliha IŞIK, Okt. Oğuz Kandemir, Okt Selami ALAN, Okt. Nuretttin KARTALLIOĞLU, Okt. Şahin BÜTÜNER, Okt. Hüseyin TAŞ, Okt Cenk AÇIKGÖZ

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Dil kavramı. Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Dil-kültür münasebeti. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki durumu ve yayılma alanları. Türkçede sesler ve sınıflandırlıması. Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Hece bilgisi. Yazım kuralları ve uygulaması. Yazılı anlatım.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

*ÖZTÜRK, Doç. Dr. Erol; ALAN, Okt. Selami; IŞIK, Okt. Meliha; KANDEMİR, Oğuz; KARTALLIOĞLU, Okt. Nurettin; BÜTÜNER, Okt. Şahin; TAŞ, Okt. Hüseyin: ÜNİVERSİTELER İÇİN TÜRK DİLİ YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM, Akçağ Yay., Ankara, 2013 AKSAN, Doğan; HER YÖNÜYLE DİL/ANA ÇİZGİLERİYLE DİLBİLİM, TDK Yayınları, *KORKMAZ, Prof. Dr. Zeynep; GÜLENSOY, Prof. Dr. Tuncer; ERCİLASUN, Prof. Dr. Ahmet B.; TÜRK DİLİ VE KOMPOZİSYON BİLGİLERİ, Yargı Yay., Ankara, 2001. *ERGİN, Prof. Dr. Muharrem; TÜRK DİL BİLGİSİ, Bayrak Yay., İstanbul, 1999. GÜLENSOY, Prof. Dr. Tuncer; TÜRKÇE EL KİTABI, Akçağ Yayınları, Ankara, 2005. *KAVCAR, Prof. Dr. Cahit; OĞUZKAN, Dr. Ferhan; ÖRNEK EDEBİ METİNLERLE YAZILI ve SÖZLÜ ANLATIM, Anı Yayıncılık, Ankara, 1999. *EKER, Süer; ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ, Grafiker Yayınları, Ankara, 2002. *YAMAN, Doç. Dr. Ertuğrul; Doğru Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Savaş Yayınları, İstanbul, 2007. *UÇAR, İlhan; İLETİŞİM BEDEN DİLİ VE SUNUM TEKNİKLERİ, Cantekin Matbaacılık, Ankara, 2007. *BİRGÖREN, Hamdi; TÜRK DİLİ ve KOMPOZİSYON BİLGİLERİ, Pelin Ofset, Bolu, 2009. *YAZIM KILAVUZU; TDK Yayınları, Ankara, 2005. *TÜRKÇE SÖZLÜK; TDK Yayınları, Ankara, 2005. *GÜNCEL TÜRKÇE SÖZLÜK VE YAZIM KILAVUZU ETKİLEŞİMLİ YOĞUN DİSKİ, TDK Yayınları, Ankara, 2007.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav120
Bütünleme Sınavı110
Derse Katılım1415
Tartışma1225
Makale Yazma115
Ev Ödevi115
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı180
Makale Yazma120
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Bütünleme Sınavı12.02.0
Derse Katılım142.028.0
Seminer142.028.0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma15.05.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma16.06.0
TOPLAM 71

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Genel Dil Kültürü: İletişimin tanımı, iletişimin temel öğeleri ve etkili iletişim. Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar.
2Genel Dil Kültürü: Dilin tanımı ve özellikleri, dilin sosyal hayatımızdaki yeri ve önemi. Dil-düşünce, dil-millet, dil-kültür bağlantısı; kültürün tanımı. Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar. Yazım ve Noktalama Çalışmaları: Noktalama işaretleri (Nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta üst üste, üç nokta).
3Genel Dil Kültürü: Yeryüzündeki diller, kaynak (menşe) bakımından dünya dilleri, yapı bakımından dünya dilleri, dil farklılaşması; yazı dili, konuşma dili (lehçe, şive, ağız). Metin Yazım Şekilleri: Dilekçe yazımı. Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar. Yazım ve Noktalama Çalışmaları: Noktalama işaretleri (Ayraç, köşeli ayraç, kesme işareti, tırnak işareti).
4Genel Dil Kültürü: Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin tarihçesi. Metin Yazım Şekilleri: Öz geçmiş yazımı. Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar. Yazım ve Noktalama Çalışmaları: Noktalama işaretleri (Eğik çizgi, kısa çizgi, uzun çizgi, düzeltme işareti ünlem işareti).
5Genel Dil Kültürü: Türk dilinin gelişimi (Türkçenin tarihî devreleri); Altay Devri, En Eski Türkçe, İlk Türkçe, Eski Türkçe. Göktürk Yazıtları. Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar. Yazım ve Noktalama Çalışmaları: Noktalama işaretlerinin uygulaması.
6Genel Dil Kültürü: Türk dilinin gelişimi (Türkçenin tarihî devreleri); Orta Türkçe, Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi, Kuman-Kıpçak Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi, Çağatay Türkçesi. Divanü Lûgati’t-Türk, Kutadgu Bilig, Divan-ı Hikmet, Yunus Emre, Ali Şir Nevaî, Muhakemetü’l-Lûgateyn. Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar.
7Genel Dil Kültürü: Türk dilinin gelişimi (Türkçenin tarihî devreleri); Yeni Türkçe, Modern Türkçe. Türkçenin Lehçeleri, Türkçenin Şiveleri, Ağız. Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türklerin günümüze kadar kullandığı alfabeler, dil bilimi (Ses bilgisi, kök bilgisi, cümle bilgisi, anlam bilgisi). Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar.
8Dilbilgisi: Ses Bilgisi (Fonetik). Türkçedeki sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin genel ses özellikleri, Türkçenin hece yapısı, kelime vurgusu. Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar. Yazım ve Noktalama Çalışmaları: Noktalama işaretlerinin uygulaması.
9Dilbilgisi: Ses Bilgisi (Fonetik) Ses hadiseleri; ses türemesi, ses düşmesi, ünlü değişmesi, benzeşme. Türkçe kelimelerdeki başlıca ses uyumları (Kalınlık-incelik uyumu, düzlük- yuvarlaklık uyumu, ünsüz uyumu) Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar.
10Y A R I Y I L İ Ç İ S I N A V I
11Dilbilgisi: Anlam ve görevleri bakımından kelimeler. İsimler, zamirler. Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar. Yazım ve Noktalama Çalışmaları: Noktalama işaretlerinin uygulaması.
12Dilbilgisi: Anlam ve görevleri bakımından kelimeler. Sıfatlar, zarflar. Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar. Yazım ve Noktalama Çalışmaları: Noktalama işaretlerinin uygulaması.
13Dilbilgisi: Anlam ve görevleri bakımından kelimeler. Edatlar, fiilimsiler. Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar. Yazım ve Noktalama Çalışmaları: Noktalama işaretlerinin uygulaması.
14Dilbilgisi: Anlam ve görevleri bakımından kelimeler. Fiiller; fiil çekimleri, fiil kipleri, fiillerde kişi. Ek fiil, fiillerin birleşik çekimi, fiillerde çatı. Yapılarına göre fiiller, yardımcı fiiller, birleşik fiiller. Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar. Yazım ve Noktalama Çalışmaları: Noktalama işaretlerinin uygulaması.

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011
Sözlü ve yazılı anlatımda sözcüklerin işlevinin öğrenilmesi23342442533
Türkçe cümlelerde doğru söz diziminin öneminin kavranması,23243452533
Yazılı ve sözlü anlatım türleri ve özelliklerinin kavratılması,23342441533
Edebi metin ve kitaplardan seçilmiş cümle ve parçaları çözümleme yöntemlerinin edinilmesi,23242442523
Duygu ve düşünceleri yazarak ve konuşarak açık bir biçimde ifade etme yeteneğinin kazanılması,23343452523
Dilekçe, rapor, özel mektup ve iş mektupları, CV gibi resmi yazı kurallarının öğretilmesi.23242451523

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek