Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
1902002022009 Zorunlu 5.00 4 2 0 0 Türkçe

Dersin Amacı

Akışların temel davranışları ve mekanik özellikleri bilgisi ve arıtma üniteleri hidrolik uygulamalarının temel hidrolik prensiplerine dayanılarak aktarılması

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Nazlı BALDAN PAKDİL

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Akışkanların özellikleri. Akışkan kinematiği ve statik. Hidrostatik basınç. Berneoulli enerji denklemi. Yük kaybı. Borularda akış : laminar akış , kritik hız , reynolds sayısı, türbilanslı akış, hız dağılımı, darcy-weisbach denklemi. Açık kanallarda akış. Kararlı akım, kararsız akım, özgülenerji, kritik akış , kritik derinlik ve eğim. Froude sayısı.Su yüzü profilleri , hidrolik sıçrama.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çözümlü örneklerle akışkanlar mekaniği, Prof. Dr. Şükrü GÜNEY. DEU Müh. Fak. Yayınları. İzmir 2004 Hidrolik Problemleri, Aydeniz SIĞINER, Mutlu SÜMER. Birsen Yayınevi, İstanbul 1999 Teori ve Çözümlü Problemler ile Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik, Prof. Dr. Yalçın YÜKSEL. Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 2000 Akışkanlar Mekaniği, Frank M. WHITE, Çevirmenler: Kadir KIRKKÖPRÜ, Erkan AYDER. Literatür Yayınları. İstanbul 2006 Akışkanlar Mekaniği- Temelleri ve Uygulamaları, Yunus A. ÇENGEL, John M. CIMBALA. Güven Bilimsel Yayınları. İzmir 2008 Akışkanlar Mekaniği, Habib UMUR. Dora basın yayın dağıtım. Bursa 2009 Çözümlü Akışkanlar Mekaniği Problemleri. Habib UMUR. Dora basın yayın dağıtım. Bursa 2010

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Konferans ve uygulamalı dersler.

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav121.021.0
Final Sınavı128.028.0
Quiz57.035.0
Ev Ödevi228.056.0
TOPLAM 140

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Akışkanların özellikleri
2Hidrostatik basıncın temel özellikleri
3Akışkanların kinamatiği, euler ve bernoulli denklemi, lagrange ve euler metodları
4Bir boyutlu akım, iki boyutlu akım, üç boyutlu akım
5İdeal akışkanların bir boyutlu akımları
6İdeal akışların iki boyutlu akımları
7Momentum denklemi
8Boyut analizi ve dinamik benzerlik
9Birim sistemler ve boyut analizi
10Hidrostatik
11Hidrolik akım
12Açık kanal akımı
13Açık kanal akımı (devamı)
14Su yüzü profilinin hesaplanması
15
16

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011
Akışkanların (sıvılar ve gazlar) temel davranış ve özelliklerinin aktarılması 43425323134
Çevre mühendisliği yapılarının projelerin de ustalık ve bilgi kazandırma 54425223134
Boru ve açık kanal hidrolik bilgisinin aktarılması 44425323134
Su ve atıksu arıtma ünitelerinin hidrolik dizayn bilgisinin kazandırılması54425222134
Çevre mühendisliğindeki problemleri modelleme, çözme ve tanımlama yeteneğinin kazandırılması 45425322134
Çevre mühendisliğinde akışkanlar mekaniğini prensipleri bilgisinin kazandırılması 54425222134

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek