Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
1902002072009 Zorunlu 4.00 3 2 0 0 Türkçe

Dersin Amacı

Veri analizi ve yorumlama ile hipotez test etme becerileri kazandırmak

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Fatih Evrendilek

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Minitab uygulamaları ile betimleyici ve çıkarımsal istatistiklerin öğretilmesi

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kazım Özdamar. Veri analizi

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav150
Uygulama/Pratik1450
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Uygulama/Pratik148.0112.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12.02.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12.02.0
TOPLAM 116

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Giriş
2İstatistiksel kavramlar
3Grafikler ile görselleştirme
4İstatistiksel analiz süreci
5Araştırma tasarımları
6Kalite kontrol süreci
7İstatistiksel uygulamalar ve Minitab
8Betimleyici istatistik
9İstatistiksel dağılımlar
10Hipotez testi ve Çıkarımsal istatistik
11t ve Z testleri
12Korelasyon matrisi analizi
13Regresyon
14Minitab uygulamaları
15
16

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011
Hipotez testi becerisi kazanma55555555555
Veri analizi ve yorumlama becerisi kazanma55555555555
Minitab kullanma becerisi kazanma55555555555
Kalite kontrol ve güvence analizi becerisi kazanma55555555555

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek