Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
1902002102009 Zorunlu 4.00 4 2 915002 903001 Türkçe

Dersin Amacı

Su arıtımında kullanılan temel işlemlerin öğrenilmesidir. Bu kapsamda “etkin öğrenme” yaklaşımı izlenerek öğrencilerin “eleştirel düşünme” ve “yaşamboyu öğrenme” yetenek ve alışkanlıklarının geliştirilmesi de amaçlanmaktadır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Fatma ÖZTÜRK

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Reaksiyon kinetiği ve reaktörler, kimyasal çöktürme, koagülasyon, flokülasyon, çöktürme, filtrasyon, membran filtrasyon, mikrofiltrasyon, ultra filtrasyon, ters osmoz, adsorpsiyon, iyon değişimi, dezenfeksiyon, klorlama, ozonlama, morötesi ışıma

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öğretim üyesinin ders notları. Peker, İ. 2007. Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler, Birsen Yayınevi, İstanbul. Metcalf ve Eddy, 2002. Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, McGraw Hill. Hammer, M.J. and M.J. Hammer, Jr. 2008. Water and Wastewater Technology, Pearson Education, Inc., New Jersey, ABD. Reynolds, T.D., and P.A. Richards. 1996. Unit Operations and Processes in Environmental Engineering, PWS Publishing Company, Massachussetts, ABD. Droste, R.L.1997. Theory and Practice of Water and Wastewater Treatment, John Wiley and Sons Inc., New Jersey, ABD.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav180
Ev Ödevi420
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav16.06.0
Final Sınavı18.08.0
Derse Katılım144.056.0
Ev Ödevi410.040.0
TOPLAM 110

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Derse Giriş ve Temel İşlemlerin Tanımlanması
2Reaksiyon Kinetiği ve Reaktörler
3Reaksiyon Kinetiği ve Reaktörler
4Kimyasal Çöktürme: Koagülasyon ve Flokülasyon
5Kimyasal Çöktürme: Koagülasyon ve Flokülasyon
6Çöktürme
7Filtrasyon (Süzme)
8Filtrasyon (Süzme)
9Membran Filtrasyon, Mikrofiltrasyon
10 Ultrafiltrasyon, Ters Osmoz
11Adsorpsiyon
12İyon Değişimi
13Dezenfeksiyon: Klorlama, Ozonlama, Morötesi Işıma
14Dezenfeksiyon: Klorlama, Ozonlama, Morötesi Işıma

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011
Su arıtımında sıklıkla kullanılan fiziksel ve kimyasal temel işlemler öğrenilecektir. 44423233233
Su arıtımında kullanılan temel reaktör türleri, kütle dengesi yaklaşımının bu reaktörlere nasıl uygulandığı öğrenilecektir.55424233243
Açık uçlu su arıtımı tasarım problemlerine eleştirel düşünce ve sürekli öğrenme yaklaşımı nasıl çözüm getirilebileceği öğrenilecektir.44423333243

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek