Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
1902002112009 Zorunlu 4.00 3 2 0 0 İngilizce

Dersin Amacı

Çevre mühendisliğinde önemli mikroorganizmalar, toprak ve katı atıklar mikrobiyolojisi, su ve atıksu mikrobiyolojisi, hava mikrobiyolojisi konularının öğretilmesi, mikroorganizmaların kontrolünün sağlanması ve ilgili alet ve cihazların tanıtılması, laboratuar ve sanayi uygulamalarının sağlanması.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Çevre mikrobiyolojisinde önemli mikroorganizmalar(Mantarlar,Algler, Bakteriler, Virüsler) mikroorganizmaların besi ortamları, fizyolojisi, sitolojisi, mikroorganizmaların dezenfeksiyonu ve sterilizasyonu. Toprak Mikrobiyolojisi, Su ve Atıksu Mikrobiyolojisi, Hava Mikrobiyolojisi, Katı atık Mikrobiyolojisi.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cemil Örgev, Çevre Mikrobiyolojisi,Değişim Yayınları,2003.[3]Aynur G. Karahan, Buket C. Andası, L. Çakmakçı,Genel Mikrobiyoloji,SDÜ. Gabriel BITTON, Wastewaster Microbiology, 3rd edition ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Dr. Süleyman ŞAKAR

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav160.060.0
Final Sınavı160.060.0
TOPLAM 120

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Mikrobiyolojinin Esaslari
2Çevre Mikrobiyolojisinde Önemli Mikroorganizmalar
3Su mikrobiyolojisi
4Su mikrobiyolojisi
5Su mikrobiyolojisi
6Atıksu mikrobiyolojisi
7Atıksu mikrobiyolojisi
8Atıksu mikrobiyolojisi
9Atıksu mikrobiyolojisi
10Toprak mikrobiyolojisi
11Toprak mikrobiyolojisi
12Toprak mikrobiyolojisi
13Hava mikrobiyolojisi
14Hava mikrobiyolojisi
15
16

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011
Atıksuların arıtılmasında mikroorganizmaların rolünü bilir ve indikatör türleri söyler 45325113242
Hava, su ve toprakta en fazla rastlanan mikroorganizma tiplerini bilir 44325113242

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek