Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
1902003032010 Zorunlu 4.00 5 3 0 0 Türkçe

Dersin Amacı

Evsel atıksu arıtımı ve içme suyu arıtımı için arıtım prosesleri hakkın da teorik bilgi verilmesi

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Asist. Prof. Dr. Nazlı BALDAN PAKDİL

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Evsel atıksuların özellikleri, elekler kum tutucular, ön çökeltim havuzları aktif çamur prosesi ve modifikasyonları, biyolojik azot giderimi, kimyasal ve biyolojik fosfor giderimi. İçme suyu arıtımı ünitesi alternetifleri ve arıtma ünitesi dizaynları.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Davis, M.L. (2014) Su ve Atıksu Mühendisliği (Tasarım Esasları ve Uygulama Alanları) McGraw Hill, ISBN:978-605-320-058-1 Tchobanoglous G., Stensel, H.D., Tsuchihashi, R., Burton, F. (2014). Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery, Fifth Edition, McGraw Hill, ISBN: 978-1-259-01079-8 Rittman, B.E. and McCarty, P.L., (2001). Environmental Biotechnology: Principles and Applications, McGraw Hill, New York. Muslu, Y., (1996). Atıksuların Arıtılması, İTÜ Çevre Müh. Bölümü, İstanbul.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Konferanslar, uygulamalı dersler ve sunumlar

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav118.018.0
Final Sınavı118.018.0
Rapor Hazırlama184.084.0
TOPLAM 120

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Arıtma işlemlerine giriş
2Evsel atıksuların miktarı ve özellikleri
3İnce ve kaba elekler
4Kum tutucular
5Ön çökeltim havuzları
6Aktif çamur prosesi ve modifikasyonları
7Biyolojik azot giderimi(nitrifikasyon - denitrifikasyon)
8Kimyasal ve biyolojik fosfor giderimi
9Son çökeltim tankları
10Elekler ve mikro elekler, aeratörler
11Koagülasyon ve flokülasyon üniteleri, ön çöktürme
12Flitrasyon kimyasal oksidasyon
13Renk giderimi, aktif karbon adsorpsiyonu
14Dezenfeksiyon, ileri klorlama
15
16

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011
Atıksu arıtımı için uygun arıtma ünitesini seçebilme yeteneğinin kazandırılması55414223123
Artıma işlemleri hakkında detaylı bilgi kazandırmak33315223133
Atıksuların arıtılması ile ilgili mühendislik yapılarının tasarlanması ve projelendirilmesi için gerekli temel bilgi, ufuk ve beceriler kazandırmak54314323123
Arıtma Tesisleri tasarım ve projelendirme uygulamasını kazandırmak54315223133
Çevre Mühendisliği çerçevesindeki sular alanındaki problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisi kazandırmak44414223133

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek