Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
1902003052010 Zorunlu 4.00 5 3 0 0 İngilizce

Dersin Amacı

Katı atık kirliliğinin önemi, bertaraftı, geri kazanımı ve tekrar kullanımı hakkında bilgiler vermek

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Arda Yalçuk

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Katı atıklar, önemi ve tanımlar, Katı atıkların toplanması, Katı atıkların ayrılması, Katı atıkların tekrar kullanımı ve geri kazanımı, Katı atıkların dönüşümü, Katı atıkların depolanması: deponi çeşitleri, Katı atıkların depolanması: depolama çeşitleri, Katı atıkların kompostlanması, Kompostun kullanımı, Katı atıkların yakılması, Yakma metotları, Proliz ve diğer bertaraf yöntemleri, Hayvansal atıkların kontrolü, Katı atık bertaraf yöntemlerinin karşılaştırılması

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KATI ATIK YÖNETİMİ, ÇMO YAYINLARI, İZMİR, 2005 KATI ATIK YÖNETİMİ, MARTIN STEINER-ULRICH WIEGEL, ANKARA, 2009

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav150
Takım/Grup Çalışması110
Seminer110
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma110
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma110
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma110
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı160
Proje Sunma120
Final Sınavı için Bireysel Çalışma120
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav121.021.0
Final Sınavı128.028.0
Seminer114.014.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma112.012.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma148.048.0
TOPLAM 123

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Katı atıkların tanımlaması, bileşimleri, sürdürülebilir katı atık yönetimi esasları
2Yasal mevzuat
3Kentsel katı atıkların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri
4Katı atık üretimi ve toplama oranları, katı atıkların kaynağında ayrıştırılması, depolanması ve işlenmesi
5Katı atıkların toplanması ve taşınması
6Katı atıkların ayrıştırılması, işlenmesi ve dönüştürülmesinde kullanılan yöntem ve teknolojiler
7ARA SINAV
8Düzenli depolama, Önemi, Yer Seçimi, Alan Hazırlanması ve Uygulanması
9Düzenli depolama alanlarının işletilmesi, sızıntı suyu yönetimi
10Düzenli depolama tesislerinin işletilmesi, depo gazları yönetimi
11Komposlaştırma
12Katı atıkların yakılması
13Öğrenci sunumları
14Öğrenci sunumları
15
16

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011
Katı atık çeşitleri, toplama ve bertaraf yöntemleri, tekrar kullanma ve geri kazanım yöntemleri, katı atıkların analizleri44445544544
Katı atıkların bertaraf yöntemlerinin karşılaştırılması konularında bilgi sahibi olunması55455555555

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek