Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
1902003072010 Zorunlu 4.00 5 3 915002 903001 Türkçe

Dersin Amacı

Atıksu arıtımında sıklıkla kullanılan temel işlemlerin (fizikokimyasal ve aktif çamur) öğrenilmesidir. Bu kapsamda “etkin öğrenme” yaklaşımı izlenerek öğrencilerin “eleştirel düşünme” ve “yaşamboyu öğrenme” yetenek ve alışkanlıklarının geliştirilmesi de amaçlanmaktadır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Fatma ÖZTÜRK

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

ön arıtma, birincil arıtma, fiziksel arıtma, biyolojik arıtma, aktif çamur, havasız arıtma

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öğretim üyesinin ders notları. Samsunlu, A. Atık Suların Arıtılması, Birsen Yayınevi, 647 sayfa, 2006. Metcalf and Eddy. Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, McGraw Hill, 1408 sayfa, 2002.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav160
Ev Ödevi440
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav16.06.0
Final Sınavı116.016.0
Derse Katılım144.056.0
Takım/Grup Çalışması103.030.0
Ev Ödevi44.016.0
TOPLAM 124

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Izgaralar, elekler, yağ tutucular, kum tutucularÖn arıtmaya ilişkin grup çalışması ile soru çözümü
2Ön çökeltme (havuz tipleri, yaklaşım yapıları ve giriş tertibatı)Ön arıtmaya ilişkin grup çalışması ile soru çözümü
3Nötralizasyon, koagülasyon (pıhtılaştırma), flokülasyon (yumaklaştırma), yüzdürme (flotasyon) Koagülasyon, flokülasyon ve yüzdürmeye ilişkin grup çalışması ile soru çözümü
4Diyaliz ve elektroliz, kimyasal oksidasyon ve indirgeme, santrifüjleme, süzme (filtrasyon)İndirgeme-yükseltgemeye, süzmeye ilişkin grup çalışması ile soru çözümü
5İyon değiştirme, adsorbsiyonİyon değiştirme ve adsorbsiyona ilişkin grup çalışması ile soru çözümü
6ARA SINAVA HAZIRLIK ve ARA SINAVGenel soru çözümü
7Biyolojik arıtma esaslarına genel bakış, biyolojik arıtma kinetiği, mikroorganizma gelişim kinetiğinin esaslarıBiyolojik arıtma süreçlerine ilişkin grup çalışması ile soru çözümü
8Biyolojik arıtma sistemleri: havalı (aerobik), havasız (anaerobik), fakültatifBiyolojik arıtma süreçlerine ilişkin grup çalışması ile soru çözümü
9Aktif çamur yöntemi: genel teori, çamurun yapısı, arıtma modelleriAktif çamura ilişkin grup çalışması ile soru çözümü
10Aktif çamur yöntemi: biyolojik arıtma tasarım ve kontrol parametreleriAktif çamura ilişkin grup çalışması ile soru çözümü
11Damlatmalı filtreler ve biyodiskler, stabilizasyon havuzları ve mekanik havalandırmalı havuzlarDamlatmalı filtreler ve biyodiskler, stabilizasyon havuzları ve mekanik havalandırmalı havuzlara ilişkin grup çalışması ile soru çözümü
12Anaerobik (havasız) arıtmaHavasız arıtmaya ilişkin grup çalışması ile soru çözümü
13Son çökeltme havuzlarıSon çökeltme havuzlarına ilişkin grup çalışması ile soru çözümü
14Genel değerlendirme ve Dönem Sonu Sınavına HazırlıkGenel soru çözümü

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011
Atıksu arıtımında sıklıkla kullanılan temel işlemler ve bunların mühendislik uygulamaları öğrenilecektir.45335333244
Etkin öğrenme ve eleştirel düşünme yetenekleri edinilecek ve geliştirilecektir.45335333255

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek