Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
1902003292010 Zorunlu 4.00 6 3 0 0 Türkçe

Dersin Amacı

Hava kirliliğinin tanımı, hava kirleticileri ve kaynaklarının sınıflandırılması, atmosferde gerçekleşen reaksiyonlar, uzun mesafeli atmosferik taşınım, kirleticilerin meteorolojik şartlarla olan ilişkileri ve canlılara olan etkileri, kirleticilerin kontrolü ve yakıtların kalitesinin artırılması, alternatif yakıtlar ile ilgili gerekli bilgi donanımını sağlamak ve ülkemizdeki Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği’ni yorumlamak.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Duran KARAKAŞ

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Hava Kirliliği ve Kontrolü konusunda detaylı bilgilendirme, hava kirliliğinin canlılar ve tüm ekosistem üzerine etkileri ve Hava Kalitesinin iyileştirilmesine yönelik yöntem ve uygulamalar. Hava kirleticilerinin özellikleri ve kaynakları gibi temel kavramlar öğretilmektedir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Hava Kirliliği ve Kontrolünün Esasları, Aysen Müezzinoğlu, 2000 (Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları). 2. Atmosfer Kimyası ve Hava Kirleticileri, John H. Seinfeld, New York, Wiley, 1986. 3. Ders Notları (Prof. Dr. Duran KARAKAŞ)

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav123.023.0
Final Sınavı135.035.0
Derse Katılım143.042.0
Problem Çözümü31.03.0
Soru-Yanıt31.03.0
Alan Gezisi24.08.0
Seminer52.010.0
TOPLAM 124

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Giriş, Hava Kirliliği ve Tanımı
2Hava Kirleticileri (Kaynakları ve Sınıflandırılması)
3Hava Kirleticileri (Özellikleri ve Çevreye Etkileri)
4Birincil ve İkincil Kirleticiler
5Hava Kirliliği Mevzuatı
6Yakıtlarda İyileştirme ve Alternatif Yakıtlar
7Hava Kirliliği ve Meteoroloji
8Hava Kirliliği ve Meteoroloji
9Fotokimyasal ve Kimyasal Dumanlar (Smog)
10 Ara Sınav
11Hava Kirliliği ve İstatistiksel Modellemeler
12Alansal ve Çizgisel Kaynaklar
13Yakıtlar ve Yanma Kimyası
14Gaz ve Partikül Faz Kirleticilerin Örneklenmesi ve Analizleri
15
16

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011
Hava Kirleticilerinin özellikleri, kaynakları ve etkileri hakkında bilgi sahibi olmak45435543454
Hava Kirleticilerinin atmosferdeki taşınım, reaksiyon ve yarılanma ömürleri hakkında bilgi sahibi olmak34444354543
Hava Kalitesinin iyileştirilmesi, yakıt ıslahı ve alternatif yakıtlar hakkında bilgi sahibi olmak44455444345

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek