Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
1902003372010 Seçmeli 12.00 6 3 0 0 Türkçe

Dersin Amacı

Mikrobiyal ekoloji ve biyoteknolojinin Çevre Teknolojisi alanındaki uygulamalarını kavramak

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Arda Yalçuk

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Mikrobiyal Ekoloji / Moleküler Tekniklerle Tür Tanısı ve Uygulamaları / Sitokiyometri ve Bakteriyel Enerji Kullanımı / Mikrobiyal Kinetik / Biyofilm Kinetiği / Biyolojik Hidrojen Üretimi ve Mikrobiyal Popülasyon / Biyolojik Metan Üretimi ve Mikrobiyal Popülasyon / Mikrobiyal Yakıt Hücresi / Mikroalg Üretim Teknolojileri / Çevre Biyoteknolojisi Uygulamaları/Microbial Ecology

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders notları, A,Yalcuk Environmental Biotechnology, Rittmann and McCarty 2001 Biological wastewater treatment, Grady, C.P.L. et al., 1980 Trends in Biotechnology (Journal) İlgili Araştırma Makaleleri

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav160
Derse Katılım120
Ev Ödevi120
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı180
Final Sınavı için Bireysel Çalışma120
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Proje Hazırlama110.010.0
Seminer14.04.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma111.011.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma120.020.0
Ev Ödevi525.0125.0
TOPLAM 172

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Mikrobiyal Ekoloji
2Moleküler Tekniklerle Tür Tanısı
3Moleküler Tekniklerle Tür Tanısı ve Uygulamaları
4Sitokiyometri ve Bakteriyel Enerji Kullanımı
5Mikrobiyal Kinetik Teori
6Mikrobiyal Kinetik Uygulama
7ARA SINAV
8Biyofilm Kinetiği Teori
9Biyofilm Kinetiği Uygulama
10Biyolojik Metan Üretimi ve Mikrobiyal Popülasyon
11Aerobik arıtım çeşitleri
12Aerobik arıtım çeşitleri
13Anaerobik arıtım çeşitleri
14Anaerobik arıtım çeşitleri
15
16

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011
Çevre Mühendisliği ve arıtma teknolojilerinde yeni biyoteknolojik uygulamaların öğrenilmesi44445555444
Çevresel problemlerin azaltılmasında biyoteknolojinin önemi ve katkılarının belirlenmesi ile ilgili bilgi sahibi olmak.44555545445
Biyoteknolojide kullanılan yöntemleri kullanılması, biyoteknolojide biyoetik ve biyogüvenlik konularının öneminin kavranması44455445445

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek