Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
2102001022010 Zorunlu 2.00 2 1 0 0 Türkçe

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrencilerin doğru, iyi ve güzel cümle kurabilmek için cümlenin unsurlarını ve bunların önemini tespit edebilmelerini; edebiyat ve düşünce dünyasıyla ilgili eserleri okuyup inceleyebilme ve retorik uygulamalar yapabilmelerini; yazılı ve sözlü kompozisyon türlerini tanımaları ve bunlarla ilgili uygulamalar yapabilmelerini; dil yanlışlarının farkında olmaları ve bunları düzeltebilmelerini; ilmî yazıların hazırlanmasında uyulacak kuralları bilmeleri ve bunları uygulayabilmelerini sağlamaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğretim Görevlisi Mehmet KILIÇ

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması. Zarfların ve edatların Türkçede kullanış şekilleri. Kompozisyonla ilgili kurallar, kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. Türkçede isim ve fiil çekimleri. Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması. Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili örnek metinlerin okunması ve incelenmesi.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

* ÖZTÜRK, Erol, vd.; ÜNİVERSİTELER İÇİN TÜRK DİLİ, Akçağ Yayınları, Ankara 2013. * AKSAN, Doğan; HER YÖNÜYLE DİL/ANA ÇİZGİLERİYLE DİLBİLİM, TDK Yayınları, *KORKMAZ, Prof. Dr. Zeynep; GÜLENSOY, Prof. Dr. Tuncer; ERCİLASUN, Prof. Dr. Ahmet B.; TÜRK DİLİ VE KOMPOZİSYON BİLGİLERİ, Yargı Yay., Ankara, 2001. *ERGİN, Prof. Dr. Muharrem; TÜRK DİL BİLGİSİ, Bayrak Yay., İstanbul, 1999. *KAVCAR, Prof. Dr. Cahit; OĞUZKAN, Dr. Ferhan; ÖRNEK EDEBİ METİNLERLE YAZILI ve SÖZLÜ ANLATIM, Anı Yayıncılık, Ankara, 1999. *YAMAN, Doç. Dr. Ertuğrul; Doğru Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Savaş Yayınları, İstanbul, 2007. *UÇAR, İlhan; İLETİŞİM BEDEN DİLİ VE SUNUM TEKNİKLERİ, Cantekin Matbaacılık, Ankara, 2007. *BİRGÖREN, Hamdi; TÜRK DİLİ ve KOMPOZİSYON BİLGİLERİ, Pelin Ofset, Bolu, 2009.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Derse Katılım142.028.0
Soru-Yanıt142.028.0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma16.06.0
Okuma14.04.0
Ev Ödevi13.03.0
TOPLAM 71

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Dilbilgisi: Şekil bilgisi (İsim kökleri, fiil kökleri, ikili kökler) Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar. Yazım ve Noktalama Çalışmaları: Büyük harflerin kullanıldığı yerler ve sayıların yazılışı.
2Dilbilgisi: Şekil bilgisi (Türk dilinde ekler; isimden isim yapan ekler, isimden fiil yapan ekler) Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar. Yazım ve Noktalama Çalışmaları: Mı, mi, mu, mü soru edatı; da, de bağlacı; mastar ekleri; “ki” bağlacı ve “ki” aitlik ekinin yazılışları.
3Dilbilgisi: Şekil Bilgisi (Fiilden isim yapan ekler, fiilden fiil yapan ekler) Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar. Yazım ve Noktalama Çalışmaları: Birleşik kelimeler ve satır sonuna sığmayan kelimelerin yazılışı. Yabancı kelimelere Türkçe karşılıklar. Yabancı özel adların yazılışı.
4Dilbilgisi: Şekil bilgisi (Çekim ekleri; isimler gelen çekim ekleri, fiillere gelen çekim ekleri) Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar. Yazım ve Noktalama Çalışmaları: Yazım kurallarının uygulanması.
5Dilbilgisi: Kelime grupları, tamlamalar Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar. Yazım ve Noktalama Çalışmaları: Yazım kurallarının uygulanması.
6Dilbilgisi: Kelime grupları (Tekrar grubu, sıfat-fiil grubu, isim fiil grubu, zarf-fiil grubu, edat grubu, birleşik fiil grubu, birleşik isim grubu, sayı grubu, kısaltma grubu). Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar. Yazım ve Noktalama Çalışmaları: Yazım kurallarının metin üzerinde incelenmesi.
7Dilbilgisi: Cümle (Cümlenin ögeleri; yüklem, özne, nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci) Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar. Yazım ve Noktalama Çalışmaları: Yazım kurallarının metin üzerinde incelenmesi.
8 YARIYIL İÇİ SINAVI
9Dilbilgisi: Cümle (Cümle çeşitleri; Basit cümle, birleşik cümle, sıralı cümle, bağlı cümle) Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar. Yazım ve Noktalama Çalışmaları: Yazım kurallarının metin üzerinde incelenmesi.
10Dilbilgisi: Cümle (Cümle çeşitleri; Yüklemin türüne göre cümleler, yüklemin yerine göre cümleler, anlamına göre cümleler, cümle tahlilleri) Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar. Yazım ve Noktalama Çalışmaları: Yazım kurallarının metin üzerinde incelenmesi.
11Dilbilgisi: Anlatım bozuklukları (Kelimelerle ilgili ifade hataları, noktalamadan kaynaklanan ifade hataları, mantık hatasından kaynaklanan ifade hataları ) Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar.
12Dilbilgisi: Anlatım bozuklukları (Dilbilgisi kuralları ile ilgili hatalar; tamlama hataları, çatı uyuşmazlığı ile ilgili hatalar, ek fiil eksikliğinden kaynaklanan hatalar, özne ile ilgili hatalar, özne-yüklem ilişkisi ile ilgili hatalar, yüklem ile ilgili hatalar, tümleç eksikliği ile ilgili hatalar). Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar.
13Yazılı Anlatım: Anlatım biçimleri (Yazılı anlatım türleri; masal, hikaye, roman, tiyatro, gezi yazısı, anı, otobiyografi) Düşünce yazıları; (makale, fıkra deneme, eleştiri, söyleşi, mektup, rapor, tutanak) Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar.
14Yazılı Anlatım: İnceleme yazıları (Röportaj, biyografi, inceleme), duygu ağırlıklı yazılar (Şiir; lirik şiir, didaktik şiir, satirik şiir, pastoral şiir, epik şiir). Anlatım biçimleri (Konferans, sempozyum, mülâkat, kongre) Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar.

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
123456789
Sözlü ve yazılı anlatımda sözcüklerin işlevinin öğrenilmesi333234443
Türkçe cümlelerde doğru söz diziminin öneminin kavranması,343245444
Edebi metin ve kitaplardan seçilmiş cümle ve parçaları çözümleme yöntemlerinin edinilmesi,243234344
Duygu ve düşünceleri yazarak ve konuşarak açık bir biçimde ifade etme yeteneğinin kazanılması,444335443
Yazılı ve sözlü anlatım türleri ve özelliklerinin kavratılması, 443335444
Dilekçe, rapor, özel mektup ve iş mektupları, CV gibi resmi yazı kurallarının öğretilmesi.443335444

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek