Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
2102001052010 Zorunlu 5.00 1 1 0 0 İngilizce

Dersin Amacı

Dersin Amaçları: 1. Öğrencinin günlük hayatındaki yakın çevresiyle ilgili meslekler, ülkeler, milliyetler, akrabalık isimleri, zamanlar, yiyecek ve giyecek isimlerinin bilgisi 2. “To be” cümleleri, “can” cümleleri, “have got” cümleleri ve “there is/are” cümleleri oluşturma kurallarının bilgisi 3. Şimdiki zaman, geniş zaman, geçmiş zaman ve gelecek zaman cümleleri oluşturma kurallarının bilgisi 4. Şimdiki zaman, geniş zaman, geçmiş zaman ve gelecek zaman cümleleri Türkçeden İngilizceye ve İngilizceden Türkçeye çevirebilme 5. Şimdiki zaman, geniş zaman, geçmiş zaman ve gelecek zaman cümleleri ile oluşturulmuş bir metinle ilgili 5N 1K sorularını cevaplayabilme 6. Şimdiki, günlük ve geçmiş yaşantıları ve gelecek planları anlatabilme 7. Şimdiki zaman, geniş zaman, geçmiş zaman ve gelecek zaman cümle yapılarını ayırt edebilme 8. Şimdiki zaman, geniş zaman, geçmiş zaman ve gelecek zaman cümleleri cümle oluşturma kurallarına göre değerlendirebilme

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Okt. Veli BAŞARANOL

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

1. Occupations / Singular - Plural Nouns / This - That 2. Countries and Nationalities / to be / Personal Information / Times 3. Present Simple Tense 4. Conjunctions: and – but – because 5. Family Members / have-has got / Quantifiers 6. Object Pronouns/ a – an – the 7. There is – There are / Directions / Parts of a house 8. Mid-term exam 9. Prepositions of Place / Present Continuous Tense 10. Months of the Year / Dates / Seasons / Can-Can’t 11. Prepositions of Time / Past Simple Tense 12. Past Simple: to be (was – were) / Vocabulary: Travel 13. Future (be going to) / Everyday Expressions at the Chemist’s 14. Countable - Uncountable Nouns / Food Names

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

English For life, Oxford University Press

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Tartışma22.04.0
Soru-Yanıt142.028.0
Rol Oynama / Dramatize Etme22.04.0
Okuma144.056.0
Ev Ödevi144.056.0
TOPLAM 150

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
11. Occupations / Singular - Plural Nouns / This - That
22. Countries and Nationalities / to be / Personal Information / Times
33. Present Simple Tense
44. Conjunctions: and – but – because
55. Family Members / have-has got / Quantifiers
66. Object Pronouns/ a – an – the
77. There is – There are / Directions / Parts of a house
88. Mid-term exam
99. Prepositions of Place / Present Continuous Tense
1010. Months of the Year / Dates / Seasons / Can-Can’t
1111. Prepositions of Time / Past Simple Tense
1212. Past Simple: to be (was – were) / Vocabulary: Travel
1313. Future (be going to) / Everyday Expressions at the Chemist’s
1414. Countable - Uncountable Nouns / Food Names
15Fina Exams

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
123456789
1. Ders sonunda öğrenciler A1 seviyesinde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerine sahip olurlar.434544444
2. Öğrenciler tanışma ortamlarında karşılıklı konuşabilirler.434544444
3. Öğrenciler şimdiki, günlük ve geçmiş yaşantılarını ve gelecek planlarını basit ifadelerle anlatabilirler.434544444

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek