Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
2102001082010 Zorunlu 4.00 2 1 0 0 Türkçe

Dersin Amacı

Dersin içeriğini, Yönetim ve organizasyon kavramı ve tanımları, yönetim biliminin doğuşu ve tarihsel gelişimi; yönetim düşüncesine bilimsel yaklaşımlar, yönetim, yönetici, müteşebbis ve liderlik, klasik ve neo-klasik yönetim teorileri, modern yönetim teorisi, çeşitli organizasyon yapıları, organizasyon süreci, organizasyon el kitabı ve önemi, yönetimin fonksiyonları (planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetim fonksiyonu); post-modern örgütler ve yönetim yaklaşımları; örgütlerde gruplar ve grupların yönetimi, çatışma ve çatışmanın yönetimi, stres ve örgütsel stresin yönetimi, toplantı yönetimi, vizyon yönetimi, misyon ve yönetimi ve öğrenen organizasyon kavramları gibi konular oluşturmaktadır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.G.Hande YILMAZ , Öğr.Gör. Sibel Tekmen , Öğr.Gör. Erol GEçici

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

 Lojistik Kavramı  İş Hayatında Lojistiğin Artan Önemi  Lojistik İşletmesi  Lojistik Stratejisinden Stratejik Lojistik Anlayışına Geçiş  Lojistik İşletmesi Temel İş Süreçleri  Lojistik İşletmelerinde Örgütsel Yapı; Bölümler ve Sorumluluk Alanları  LOJİSTİK İŞLETMELERİNİN OPERASYONEL BOYUTU  FİLO VE DEPO BÖLÜMLERİ ARA SINAV  SEFER YÖNETİMİ  Filo Planlamasını Etkileyen Çevresel Faktörler  Lojistik İşletmesi, Taşıma İşleri Organizatörü ve Bağımsız Araç Sahibi İlişkileri  Filo Sefer Yönetimi  PERFORMANS YÖNETİMİ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Lojistik İşletmelerinde Yönetim Organizasyon ve Filo Yönetimi-Murat Erdal ve Mehmet Sıtkı Saygılı Utikad yayınları

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav150
Rapor Sunma150
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı12.02.0
Derse Katılım143.042.0
Alan Gezisi110.010.0
Örnek Vaka İncelemesi61.06.0
Rapor Hazırlama15.05.0
Rapor Sunma10.299999999999999990.29999999999999999
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma120.020.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma125.025.0
Okuma15.05.0
Ev Ödevi15.05.0
TOPLAM 121.3

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Lojistiğin İş Çevresi ve Stratejik Lojistiğe Geçiş
2Lojistik İşletmelerinde Örgütsel yapı
3Lojistik İşletmeleri Bölümleri Görev ve Sorumlulukları
4Lojistik İşletmelerinde Filo Yönetimi ve İş Süreçleri
5Lojistik İşletmelerinde Depo Yönetimi ve İş Süreçleri
6Lojistik İşletmelerinde Depo Eşya Uyarı İşaretleri
7Lojistik İşletmelerinde Bilgi Sistemleri ve E-Lojistik
8Sefer Yönetimi ve Belge Hazırlanması
9Filo Sefer Yönetim Hazırlık Aşamaları
10Performans Yönetimi
11Yeşil Filo
12Sefer Örnekleri ,Denetim Planlaması Maliyet Optimizasyonu
13Lojistik İşletmelerinde Performans Yönetimi Sektör Uygulamaları
14Lojistik İşletmelerinde Performans Yönetimi Sektör Uygulamaları
15

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
123456789
Lojistik işletmesi çevresini tanır555355455
Lojistik işletmesindeki Bölümleri ve sorumluluklarını bilir ve departmanla arası koordinasyon sağlar554253355
Filo kavramını ve filo yönetimi bilir443254555
Depo bölümünü tanır uyarı işaretlerini ve stok bilgisi bilir533455444
Sefer yönetebilir mevzuat bilgisine hakimdir555355555
Dizpozisyon hesaplayabilir333333333
Sefer belgesi hazırlayabilir takip eder iletişim kurar555555555
İnsan kaynakları performansı ölçebilir rapor hazırlayabilir555555555

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek