Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
2102001112010 Zorunlu 4.00 1 1 0 0 Türkçe

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere hukukun temel kavram ve kurumlarını tanıtmak ve hem güncel yaşamda hem de almakta oldukları eğitimin çeşitli yerlerinde karşılaştıkları kavramların içeriği hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Diğer yandan bundan sonraki dönemlerde alacakları hukuk derslerinin de bir anlamda alt yapısını hazırlama amacı taşımaktadır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Erol GEÇİCi; Öğr.Gör. Sibel Tekmen

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Hukukun tanımı, hukukun toplum hayatımızdaki önemi ve ilkeleri, kuralları, sosyal hayatı düzenleyen diğer sosyal düzen kuralları hakkında bilgiler, hukukun bölümleri ve bu bölüme giren hukuk dalları,hukuk kurallarının çeşitleri, uygulanması ve yorumlanması ile Türk yargı sisteminin konuları; Türk pozitif hukuku ve sorunları; hukukun çeşitli açılardan uygulanması; hak; hak sahipliği ve kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, gerçek kişlerin hak ve eylem ehliyeti, kişilik hakları ve korunma yolları ,sorumluluk ve sorumluluğun işletilmesi gibi belli başlı konulardan oluşmaktadır. Her şeyden önce bu dersin içeriğinde hukukta kullanılan temel kavramlar ile Kamu Hukukunun bir alt dalı olan ceza hukukunun ilkelerini, sorumluluk kavramını ve özel hukukun bir alt dalı olan Medeni Hukuk (Kişiler, Aile, Eşya ve Miras Hukukları) ve Borçlar Hukuku (Sözleşme, Haksız Eylem ve Sebepsiz Zenginleşme) ile ilgili temel kavramlar irdelenecektir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kemal Gözler, Temel Hukuk Bilgisi (MYO için ) , Ekin Yayınevi 17.Baskı, Bursa 2017

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav150
Ev Ödevi250
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Derse Katılım143.042.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma65.030.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma75.035.0
Ev Ödevi52.010.0
TOPLAM 119

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Hukuk ve Hukuk Sistemleri
2Türk Hukuk Sistemi ve Hukukun Dalları ve Kaynakları
3Türk Yargı Sistemi
4Yargı Kuruluşları ve Dava Türleri
5Hukuki Olaylar, Fiiller
6Hukuki İşlemler, İlişkiler ve Haklar
7Kişilik Kavramı
8Kişilerin Sınıflandırılması ve Ehliyetleri
9Ara Sınav
10Miras Kavramı ve Kanuni Mirasçılar
11Mülkiyet Hakkı, Konusu, Kapsamı ve Türleri
12Borç Kavramı
13Sözleşme Türleri
14Final Sınavı

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
123456789
Hukukun diğer sosyal düzen kurallarından ayırımını yapabilme 345242344
Hukukun amaç ve işlevlerini tanıyabilme345242354
Hukukun temel dallarını açıklayabilme345242344
Hak, hak sahipliği ve ehliyet kavramlarını açıklayabilme 335242354
Türk yargı düzeni hakkında genel bilgilere bilir ve bu alanlardaki cümleleri anlayabilme ve aktarabilme yeteneği kazanabilme 345242344

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek