Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
630702015022000 Zorunlu 6.00 2 1 0 0 İngilizce

Dersin Amacı

Siyasal Rejim sorunsalının modern siyasal düşünüş ve onun eleştirileri içerisinde ele alınmasıdır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Koray Tütüncü

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Ders Modern Doğal Hukuk Kuramı ve onun Rousseau, Hume, Burke, Romantikler, Kant, Hegel ve Nietzsche eleştirileri üzerinden modern siyasal düşüncede siyasal rejim meşruiyetini Leo Strauss, McIntyre, Arendt, Rawls, Habermas, Nozick, Hayek, Berlin, Rorty, Barber, Pettit, Skinner, Taylor, Sandel ve Kymlicka'nın okumları ile birlikte ele alacaktır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Rousseau, Hume, Burke, Kant, Hegel, Nietzsche, Strauss, McIntyre, Arendt, Rawls, Habermas, Nozick, Hayek, Berlin, Rorty, Barber, Skinner, Pettit, Taylor, Sandel ve Kymlicka'nın eserlerinden bölümler okunacaktır.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav150
Derse Katılım125
Okuma125
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı150
Makale Yazma150
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav140.040.0
Final Sınavı160.060.0
Derse Katılım120.020.0
Makale Yazma140.040.0
Okuma120.020.0
TOPLAM 180

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Modern Doğal Hukuk ve Modern Siyasal Rejim Sorunsalı
2Modern Doğal Hukuk Eleştirisi I: Rousseau
3Modern Doğal Hukuk Eleştirisi II: Kant ve Hegel
4Modern Doğal Hukuk Eleştirisi III: Marx ve Nietzsche
5Holokost Sonrası Modern Siyasal Düşünce I: Leo Strauss
6Holokost Sonrası Modern Siyasal Düşünce II: Alasdair MacIntrye
7Holokost Sonrası Modern Siyasal Düşünce III: Hannah Arendt
8Ara Sınav Haftası
9Holokost Sonrası Modern Siyasal Düşünce IV: Berlin ve Rorty
10Holokost Sonrası Modern Siyasal Düşünce V: Barber, Pettit, Skinner
11Holokost Sonrası Modern Siyasal Düşünce VI: Rawls
12Holokost Sonrası Modern Siyasal Düşünce VII: Sandel ve Taylor
13Holokost Sonrası Modern Siyasal Düşünce VIII: Habermas
14Genel Değerlendirme
15
16

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
12345
Öğrenci modern siyasal düşüncede "siyasal rejim" sorunsalının ayırdına varır. 55555
Öğrenci modern doğal hukuku ve onun erken dönem eleştirilerini temel kaynaklarından okur. 55555
Öğrenci holokost sonrası dünyada modernist siyaset diline karşı alternatif siyaset düşüncelerini öğrenir. 55555
55555
55555

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek