Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
630702015132000 Seçmeli 6.00 1 1 0 0 Türkçe

Dersin Amacı

Türk Anayasa Hukukunun seyri konusunda öğrencilere bilgi vererek, dönemler arası karşılaştırma yapma becerisi kazandırmaktır. Ders, 1808 Sened-i İttifak Belgesi’nden başlayarak 1982 Anayasasına kadar Türk Anayasal gelişmelerinin değerlendirilmesini içerir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Fethi Kılıç

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Anayasal gelişmeler, Anayasal gelişmelerin tarihçesi

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Yayınevi, Bursa, 2006. 2. Server Tanilli, Anayasalar ve Siyasal Belgeler, Cem Yayınları, İstanbul, 1976. 3. Burhan Kuzu, 1982 Anayasasının Temel Nitelikleri ve Getirdiği Yenilikler, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1990. 4. Mümtaz Soysal, 100 Soruda Anayasanın Anlamı, Gerçek Yayınevi, 11. Baskı, İstanbul, 1997. 5. Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri 1789-1980, Der Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 1995.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı12.02.0
Derse Katılım103.030.0
Tartışma63.018.0
Soru-Yanıt63.018.0
Örnek Vaka İncelemesi53.015.0
Beyin Fırtınası33.09.0
Rapor Hazırlama33.09.0
Rapor Sunma33.09.0
Seminer43.012.0
Makale Kritik Etme63.018.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma43.012.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma55.025.0
TOPLAM 178

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Osmanlı Anayasal Gelişmeleri
21808 Sened-i İttifak Belgesi ve Anayasal Anlamı
31839 Tanzimat Fermanı
41856 Islahat Fermanı
51876 Kanun-i Esasi’nin İlanı ve Genel Esasları
6Kanun-i Esasi’de 1909 Yılında Yapılan Değişiklikler
71921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
8VİZE
91924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
101961 Anayasasına Giden Yolda Tarihsel Gelişmeler
111961 Anayasasının Temel Esasları
121982 Anayasasını Doğuran Siyasal Gelişmeler
131982 Anayasasının Hazırlanması ve Yürürlüğe Girmesi
1412 Eylül 2010 Referandumunun Anayasal Sonuçları
15Genel Anlamda Sosyal Hukuk Devleti
16Final Sınavı

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
12345
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme45444
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme45444
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme53553
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme45443
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme54435

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek