Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
630702015152000 Seçmeli 6.00 1 1 0 0 Türkçe

Dersin Amacı

Teorik birikim çerçevesinde Türk Siyasal Kültürünü analiz etmek.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İshak TORUN

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Siyasal sosyalleşme, demokrasinin toplumsal şartları, sivil toplum ve demokrasi kültürü, Türkiye'de demokrasinin gelişimi ve Türk siyasal kültürü

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. DURDU, Z. (2013). Türkiye’de Siyasal Kültürü Anlamak, Ankara: Kadim Yayınları. 2. ERYILMAZ, B. (1998). “Cumhuriyet’in Kuruluşundan Günümüze Bürokrasi-İktidar İlişkileri” Türkiye’de Yönetim Geleneği Kurumlar, Sorunlar ve Yeniden Yapılanma Arayışları, Edt. Davut Dursun, Hamza Al, İstanbul: İlke Yayıncılık, ss: 153-166. 3. GÖLE, N. (2014). “80 Sonrası Politik Kültür”, Türk Siyasal Hayatı, 5. Baskı, Edt. Ersin Kalaycıoğlu, Ali Yaşar Sarıbay, Ankara: Sentez Yayınları, ss:559-571. 4. HEPER, M. (2006). Türkiye’de Devlet Geleneği, 2. Baskı, İstanbul: Doğu Batı Yayınları. 5. Köktaş, Mehmet Emin (1997) Din ve Siyaset, Ankara: Vadi Yayınları, ss., 13 – 63, 179-212 6. KURT, H. (2012). “Politik Kültür ve İletişim”, Siyaset Bilimi, 3. Baskı, Edt. Halis Çetin, Ankara: Orion Kitabevi, ss:321-358 7. MARDİN, Ş. (1986). “Türk Siyasasını Açıklayabilecek Bir Anahtar Merkez-Çevre İlişkileri”, Çev. Şeniz Gönen, Türk Siyasal Hayatının Gelişimi, Ed. Kalaycıoğlu E, Sarıbay A., İstanbul: Beta, ss:109-135 8. NİRAY, N., DENİZ, D. (2009). “Geçmişten Günümüze Türkiye’de Demokrasi ve Siyasal Kültür Paradigmaları”, Siyasal Kültür Yazıları, Der. Nasır Niray, İstanbul: Derin Yayınları, ss:59-92. 9. ORTAYLI, İ. (1998). “Devraldığımız Miras”, Türkiye’de Yönetim Geleneği Kurumlar, Sorunlar ve Yeniden Yapılanma Arayışları, Edt. Davut Dursun, Hamza Al, İstanbul: İlke Yayıncılık, ss: 143-152. 10. Torun, İ. (2015). Türkiye’nin Siyasallaşmış Sosyal Sorunları, Ankara: Nobel 11. Torun, İ., “Cemaatten Kitleye, Kitleden Örgütlü Topluma: Türkiye’de Cumhuriyet ve Demokrasi,” Cumhuriyetçilik, (Ed. Nafiz Tok), Orion Kitabevi, Ankara, 229-269, (2008). 12. Torun, İ., “Türkiye’de Sivil Toplum ve Demokrasinin Gelişmesinde Bir Potansiyel Olarak Alevilik,” Uluslar arası Davraz Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Isparta, 2072-2087, (2009). 13. Torun, İ. (2012). “Köyleri Kentleşen Kentleri Köyleşen Türkiye’de Dindarlığın Sosyolojisi,” Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1 (1), 39 – 59 14. Torun, İ., “Öğrenci Kulüplerinin Demokratik Sosyalleşme Açısından Önemi:Niğde Örneği,” V.Sivil Toplum Kongresi, Çanakkale Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çanakkale, 991-1000, (2008).Vergin, N. (2008). Siyasetin Sosyolojisi, İstanbul: Doğan 15. Torun, İ., M. Kaplan, A. Ergülen, ‘‘Türk Eğitim Sisteminin Başlıca Sorunu: Verimlilik ve Etkinlik’’ , Milli Eğitim, Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, 37(179) , 293-310, (2008). 16. TURAN, İ. (1986). “Türkiye’de Siyasal Kültürün Oluşumu”, Türk Siyasal Hayatının Gelişimi, Ed. Kalaycıoğlu E, Sarıbay A., İstanbul: Beta, ss:461-489. 17. TURAN, İ. (1996). Siyasal Sistem ve Siyasal Davranış, 4. Basım, İstanbul: Der Yayınları. 18. URAL, A. vd. (2009). “Demokratik Rejimlerin Kültürel ve Siyasal Dayanakları ve Türk Siyasal Kültürü” Stratejik Araştırmalar Dergisi, S:13, ss:73-82. 19. UYGUN, S.V. (2014). “Osmanlı’dan Günümüze Yöneten Yönetilen Etkileşimleri Üzerine”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C: 11, S: 26, ss: 279-314. 20. Zencirkıran, M. Ed. (2016). Türkiye’nin Toplum Yapısı, 5. Baskı, Bursa: Dora

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav180
Derse Katılım120
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı160
Seminer140
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav13.03.0
Final Sınavı13.03.0
Derse Katılım143.042.0
Seminer125.025.0
Makale Kritik Etme53.015.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma95.045.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma57.035.0
TOPLAM 168

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Kültür, sosyalleşme ve siyasal sosyalleşme kavramları
2Toplumsal yapı ve kültür ilişkisi
3Demokratik sistem ve ilgili kavramlar
4Türkiye’de demokrasi
5Türkiye’de devlet geleneği
6Türkiye’de girişimciliğin gelişimi
7Türkiye’de sivil toplumun gelişimi
8Türkiye'de dini hareketler ve siyaset
9Türkiye’nin jeo-stratejik konumu ve siyasal kültür
10Ara Sınav
11Makale okumaları 1
12Makale okumaları 2
13Makale okumaları 3
14Makale okumaları 4
15Makale okumaları 5
16Yarıyıl Sonu Sınavı

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
12345
- İçinde yaşadığı toplumun kültürünü tanır22322
- Demokrasinin önemini kavrar22322
- Sivil toplumun önemini kavrar22332
- Siyasal söylemle toplumsal realite arasında ilişki kurar44553
- Teorik kalıplara eleştirel yaklaşmayı öğrenir55543

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek