Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
630702015332000 Seçmeli 6.00 2 1 915003 903001 Türkçe

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı, farklı seçmen davranış modellerini ve seçim sistemi tasarımlarını incelemektir. Öğrencilere siyasi partilerin kullandığı ve partiler tarafından uygulanan yöntemleri aktarmak, siyasi parti hareketliliği ve seçim sistemleri açılarından siyasi ideolojilerin oynadığı rollere dair özel başlıkları işlemek de bu ders kapsamındaki diğer amaçlardır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Senem KURT TOPUZ

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders demokratik sistemler ve seçimler üzerine yoğunlaşmaktadır. Seçim, oy verme, seçim sistemleri tasarımları ve parti sistemleri gibi siyasi davranışların çeşitli açılımlarını incelemektedir. Derste farklı ülkeler üzerinden karşılaştırmalı şekilde farklı parti sistemleri ve farklı seçim sistemleri tartışılmaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ergun Özbudun, Siyasal Partiler, Ankara: Sosyal Bilimler Derneği Yayınları: G-4, 1974. Maurice Duverger, Siyasi Partiler (Türkçesi: Ergun Özbudun) (Üçüncü Basım), Ankara: Bilgi Yayınevi, 1986 (Türkçe Birinci Basım: 1970 – Fransızca Orijinali: 1951). Peter Mair, Party System Change, Oxford: Oxford University Press, 1997 Richard Gunther, vd. (eds.), Political Parties: Old Concepts and New Challenges, Oxford: Oxford University Press, 2002

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav13.03.0
Final Sınavı13.03.0
Derse Katılım314.042.0
Tartışma214.028.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma140.040.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma164.064.0
TOPLAM 180

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Siyasi Partiler ve Parti Sistemleri
2Seçimler ve Temsil
3Temsil Teorileri
4Farklı Ülkelerde Seçim Sistemleri
5Seçim Tasarımları ve Uygulamaları
6Siyasi İdeolojiler
7Siyasi Partilerin ve Seçimlerin Örgütlenmesi
8Vize Sınavı
9Siyasi Katılımın Sınırlılıkları
10Seçmen Davranışı
11Seçimlerde Polarizasyon
12Seçim Kampanyaları
13Demokrasi ve Demokratikleşme
14Genel Değerlendirme
15Final Sınavı
16

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
12345
Siyasi parti uygulamalarının ve seçim sistemlerinin tarih boyunca sergilediği değişimi inceleyebilecekler ve farklı seçmen davranışlarına dair modelleri değerlendirmek.44444
Seçim sistemlerini çeşitli uygulama farklılıkları ile ayrıştırabilecekler ve karşılaştırmalı olarak farklı siyasi davranışları ülkeler ve bölgeler bazında değerlendirmek.44444
Siyasi partilerin ve seçimlerin siyasi katılım ve temsiliyet açısından oynadığı rolü anlamak34344

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek