Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
630702015162000 Seçmeli 6.00 2 1 0 0 Türkçe

Dersin Amacı

Dersin amacı, küreselleşme, ulus-devlet ve milliyetçilik ilişkisini temel milliyetçilik kuramları ve bu kuramların önde gelen düşünürlerine referansla incelemektir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Nuran Aytemur Sağıroğlu

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Küreselleşme süreci ve ulus-devlet ve milliyetçiliğin küreselleşme çağındaki rolü dersin içeriğini oluşturmaktadır. Küreselleşme sürecinin ulus-devlet ve milliyetçilik üzerindeki etkileri, temel milliyetçilik kuramları ve bu kuramların önde gelen düşünürlerine referansla ele alınmaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Anderson, B. (1995) Hayali Cemaatler, 2.B., (Çev: İ. Savaşır) İstanbul: Metis Yayınları. Balibar, E. - Wallerstein, I. (2007) Irk Ulus Sınıf, 4.B., (Çev: N. Ökten), İstanbul: Metis Yayınları. Billig, M. (2003) Banal Milliyetçilik, (Çev: C. Şişkolar), Gaye Kitabevi. Gellner, E. (2008) Uluslar ve Ulusçuluk (Çev: G. G. Özdoğan ve B. Ersanlı Behar), İstanbul: Hil. Held, D. ve McGrew, A. (2014), Küresel Dönüşümler, Ankara: Phoenix. Hirst, P. - Thomson, G. (2000) Küreselleşme Sorgulanıyor, (Çev. Ç. Erden ve E. Yücel), Ankara: Dost. Hobsbawm, E.J. (1995) Milletler ve Milliyetçilikler, 2. B. (Çev: O. Akınhay), İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Hobsbawm, E.J. (2008) Küreselleşme, Demokrasi ve Terörizm, (Çev: O. Akınhay), İstanbul: Agora. Özkırımlı, Umut (2008) 21. Yüzyılda Milliyetçilik, (Çev: Y. Başkavak) İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları. Smith, Anthony D. (1999) Milli Kimlik, (Çev: B. S. Şener), İstanbul: İletişim Yayınları. Smith, Anthony D. (2003) Küreselleşme Çağında Milliyetçilik, (Çev: D. Kömürcü), İstanbul: Everest Yayınları. Şaylan, G. (2003), Değişim Küreselleşme ve Devletin Yeni İşlevi, Ankara: İmge.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav13.03.0
Final Sınavı11.01.0
Derse Katılım143.042.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma154.054.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma180.080.0
TOPLAM 180

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Giriş
2Küreselleşme, Ulus-Devlet ve Milliyetçiliği Anlama: Tanımlar ve Kuramsal Yaklaşımlar
3Küreselleşme, Ulus-Devlet ve Milliyetçiliği Anlama: Tanımlar ve Kuramsal Yaklaşımlar
4Milliyetçilik ve Ulus-Devletin Ortaya Çıkışı
5Farklı Milliyetçilikler
6Küreselleşmenin Tarihi
7Küreselleşmenin Boyutları
8Ara-Sınav
9Küreselleşme ve Yerelleşme
10Küreselleşme, Siyaset ve Demokrasi
11Küreselleşmenin Ulus-Devlet Üzerindeki Etkisi
12Küreselleşmenin Milliyetçilik Üzerindeki Etkisi
13Küreselleşme: Ulus-Devletin ve Milliyetçiliğin Sonu mu?
14Genel Değerlendirme

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
12345
Küreselleşme, ulus-devlet ve milliyetçilik kavramlarına dair derin bir kavrayış geliştirme55555
Küreselleşme, ulus-devlet ve milliyetçilik ilişkisini kavrama55555
Küreselleşme sürecinin ulus-devlet ve milliyetçilik üzerindeki etkilerini eleştirel bir biçimde değerlendirme ve analiz etme45555

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek