Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
630702015202000 Seçmeli 6.00 2 1 915003 903001 Türkçe

Dersin Amacı

Siyaset ve medya dersinin temel amacı, bu dersi alan öğrencilerin siyaset bilimi ve iletişim -özelikle de siyasal iletişim- çalışmalarının temel kavramlarını öğrenmeleri ve siyaset ve iletişim alanları arasındaki ilişkileri kavrayabilmelerinin sağlamaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Senem KURT TOPUZ

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Siyaset ve medya dersinin içeriği, iletişim pratikleri ve kurumları ile siyasal dinamikler ve siyasal iktidar arasındaki ilişkilerdir. Aynı zamanda medyanın sosyal, ekonomik ve siyasal koşullar tarafından nasıl şekillendiği üzerine teorik tartışmalar ile medya ve siyaset arasındaki ilişkilere örnek oluşturan uluslararası ve ulusal olaylar da bu dersin içeriğine girmektedir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mustafa Bostancı, 2015, Sosyal Medya ve Siyaset, Palet Yayınları Tolga Yazıcı, 2016, Bilgi Toplumunda Teknoloji, Medya ve Siyaset, Volga Yayıncılık Zülfikar Damlapınar,2008 Medya ve Siyaset, Eğitim Kitabevi Tolga yazıcı, 2015, 1946'dan Günümüze Medya ve Siyaset Bununla birlikte derse dair ilave okuma materyalleri, dersi veren öğretim elemanı tarafından temin edilecektir.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav13.03.0
Final Sınavı13.03.0
Derse Katılım314.042.0
Tartışma214.028.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma140.040.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma164.064.0
TOPLAM 180

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Giriş: Siyaset ve İletişimin Temel Kavramları
2Modern Devlet ve Yönetim
3Modernite, Medya ve Siyaset
4Güç ve İktidar 1
5İletişim, Medya ve İktidar
6Güç ve İktidar 2
7İktidar, İletişim ve Meşruiyet
8Arasınav
9Devlet, Yönetişim ve Kurumlar
10Bir İktidar Kurumu olarak Medya
11Toplumsal Yapılaşma ve Siyasal Dinamikler
12Demokrasi ve Demokratikleşme
13İletişim, Medya ve Demokrasi
14Genel Değerlendirme
15Final sınavı
16

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
12345
Medya ve iletişimin başlıca modelleri, kuramları ve araştırma yöntemlerini tanımlayabilecekler34444
Toplumların içinde bulunduğu siyasal ve ekonomik koşulların medya modellerini nasıl belirlediğini açıklayabilecek 3 4
Siyasal yapılardaki dönüşümlerin medya modellerini nasıl dönüştürdüğünü kavrayacaklar4 44
Verili bir toplumda sosyal, ekonomik ve siyasal güçlerin medyanın rollerini ve etkilerini nasıl belirlediğini analiz edebilecekler44444

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek