Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
630702015402000 Seçmeli 6.00 2 1 0 0 Türkçe

Dersin Amacı

Laikliğin letaratür anlamını, tarihi gelişim sürecini, demokrasi ile laiklik arasındaki ilişkiyi, Türkiye’de algılanışın ve uygulanışını kavramak, incelemek ve değerlendirmek

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İshak TORUN, Doç.Dr.Koray TÜTÜNCÜ

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Din ve siyaset kavramı, modern dönemde din ve siyaset ilişkisi, sosyolojik açıdan din ve siyaset ilişkisi, siyaset bilimi açısından din ve siyaset ilişkisi, siyasal system ve laiklik, laikliğin anlamları, dünyada laiklik uygulamaları, Türkiye’de laiklik ve uygulaması

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Barbier, Maurice (2003). Modern Batı Düşüncesinde Din ve Siyaset, İstanbul: Kaknüs Yayınları Başgil, Ali Fuat (2016). Din ve Laiklik, İstanbul: Kubbealtı Neşriyat Beetham, David, Kevin Boyle (2005). Demokrasinin Temelleri, İstanbul: Adres Yayınları Grace Davie (2005). Modern Avrupa'da Din, İstanbul: Küre Yayınları Huntington, Samuel.P. (1996). Üçüncü Dalga, Yirminci Yüzyıl Sonlarında Demokratikleşme, İstanbul: Yetkin Kitapevi İnalcık, Halil (2016). Osmanlı Tarihinde İslamiyet ve Devlet, İstanbul: İş bankası Yayınları Mardin, Şerif (2015). Türkiye'de Din ve Siyaset, İstanbul: İletişim Yayınları, Robert, A. (2010). Demokrasi Üzerine, İstanbul: Phoenix Yayınları, Robert, A. Dahl (1996). Demokrasi ve Eleştirileri, İstanbul: Yetkin Kitapevi Sartori, Giavonni, (1993). Demokrasi Teorisine Geri Dönüş, Ankara: Yetkin Yayınları Touraine, Alain (2015). Demokrasi Nedir, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları Torun, İshak (2015). Türkiye’nin Siyasallaşmış Sosyal Sorunları, Ankara: Nobel Uygun, Oktay (2014). Demokrasi - Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık Dursun, Davut; Yönetim-Din İlişkileri Açısından Osmanlı Devletinde Siyaset Ve Din,

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav180
Derse Katılım120
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı175
Seminer025
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav13.03.0
Final Sınavı13.03.0
Derse Katılım143.042.0
Seminer125.025.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma77.049.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma77.049.0
TOPLAM 171

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Laiklik kavramı
2Lakiklik olgusunun gelişimi
3Yaşam biçimi olarak (sosyolojik-sosyolojideki) laiklik
4Din ve devlet ilişkisi
5Demokratik Siyasal sistemin şartı olarak laiklik
6Modern demokrasilerde din – siyaset ilişkisi
7J.Habermas kritiği
8Ara Sınav
9Türkiye’de laiklik
10Türkiye’de kimlik ve laiklik
11Türkiye’de din ve siyaset ilişkisi
12Türkiye’de din ve hukuk ilişkisi
13İslam ve laiklik
14Dini cemaatler ve devlet ilişkisi
15İslami demokrasi tartışmaları
16Genel Sınav

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
12345
1. Siyaset bilimiyle ilgili konuları anlamak ve derinleştirmek55343
2. Demokrasi ile din arasındaki ilişkiyi anlamak44453
3. Devlet ile din arasındaki ilişkiyi anlamak44453
4. Türkiye’nin siyasi yapısını anlamak34453
5. Türkiye’de din ve siyaset ilişkisini anlamak34453

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek