Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
630702015462000 Seçmeli 6.00 1 1 0 0 Türkçe

Dersin Amacı

Bu derste öğrencilere; insan, İnsan hakları evrensel bildirisi, Avrupa insan hakları sözleşmesi, insan hakları ve demokrasinin felsefi temelleri, toplum sözleşmesi, toplu yaşam, insan hakları ve demokrasi ilkesinin davranışa dönüştürülmesi süreci, ilköğretim sisteminde girdi, süreç ve çıktı boyutlarında insan hakları ve demokrasi için gerekli davranış biçimleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Fethi KILIÇ

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

İnsan hakları ile ilgili temel kavramlar, insan hakları, vatandaşlık ve demokrasi ile ilgili temel kavramlar bilgisi, insan haklarının tarihi gelişiminin anlaşılması, insan haklarının uluslar arası alana geçiş sürecinin anlaşılması, ulusal ve uluslar arası düzeyde insan haklarının nasıl korunduğunun anlaşılması, insan hakları ve vatandaşlık eğitiminin öneminin anlaşılması.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aybay, Rona. (2015). İnsan Hakları Hukuku. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Rousseau, Jean-Jacques. (2016). Toplum Sözleşmesi. (XV. Basım). İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları. Uygun, Oktay. (2014). Demokrasi: Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar. (2. Baskı). İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı12.02.0
Derse Katılım103.030.0
Tartışma63.018.0
Soru-Yanıt53.015.0
Örnek Vaka İncelemesi54.020.0
Beyin Fırtınası53.015.0
Seminer33.09.0
Makale Kritik Etme63.018.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma34.012.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma45.020.0
Okuma53.015.0
TOPLAM 175

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1İnsan hakları ile ilgili temel kavramlar, insan hakları düşüncesinin felsefi temelleri
2Demokrasi kavramı, demokrasinin ortaya çıkışı ve gelişimi
3Toplumsal sözleşme kuramı ve insan hakları üzerine etkisi
4Demokrasi yaklaşımları
5Demokrasi yaklaşımları
6İnsan hakları ve demokrasinin ülkemizdeki gelişimi, 1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
7İnsan hakları ve demokrasinin ülkemizdeki gelişimi, 1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
8Ara sınav
9İnsan hakları ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler
10İnsan hakları ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler
11İnsan hakları ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler
12insan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kurum-kuruluşlar ve faaliyetleri
13İnsan hakları ve demokrasi ile ilgili temel sorunlar
14İnsan hakları ve demokrasi ile ilgili temel sorunlar
15İnsan hakları ve demokrasi ile ilgili temel sorunlar
16final sınavı

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
12345
Yurttaşlık, demokrasi ve insan haklarına ilişkin temel kavramları kullanır.45444
Demokrasi ve insan haklarının tarihsel gelişimini açıklar.44444
Çevresindekileri demokrasi ve insan hakları konusunda bilinçlendirir.44444
Türkiye’deki ve dünyadaki siyasal, toplumsal ve ekonomik gelişmelerle yakından ilgilenir.44444
Demokrasi ve insan hakları ile ilgili öğrendiklerini alanıyla ilişkilendirir.55445

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek