Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
631401015112000 Seçmeli 6.00 2 1 0 0 İngilizce

Dersin Amacı

Deniz Hukuku kapsamına giren ilke, kavram ve esasları içeren bilgilerin öğrenilmesi ve kavranılması, somut olaylar ve örnekler üzerine değerlendirme yapma yeteneğinin sağlanması.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üy. İlhan SAĞSEN

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Devletlerin denizlerden yararlanmalarının kuralları. Uluslararası deniz hukukunun tarihsel arka planı ve gelişimi. Uluslararası deniz hukukunun genel sorunları. Uluslararası deniz hukukunu oluşturan uluslararası sözleşmeler, teamüller ve mahkeme kararları. Türkiye’nin deniz alanları. Türkiye’nin komşularıyla olan deniz hukuku anlaşmazlıkları.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Temel Kaynaklar: Selami Kuran, Uluslararası Deniz Hukuku, Türkmen Kitabevi, 2009, İstanbul; Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri, 2. Kitap Turhan kitabevi, Ankara. Diğer Kaynaklar 1.İlyas Doğan, Devletler Hukuku 2.Edip F. Çelik, Milletlerarası Hukuk, 1 ve 2. Kitap 3.Enver Bozkurt, Akif kütükçü ve Yasin Poyraz, Devletler Hukuku Pratik çalışmaları Değerlendirme

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım143.042.0
Tartışma141.014.0
Rapor Sunma220.040.0
Makale Yazma230.060.0
Bireysel Çalışma142.028.0
TOPLAM 184

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Deniz Hukukunun konusu, gelişimi ve fonksiyonları
2Gemi kavramı, sicil türleri
3Gemi kavramı, sicil türleri
4Türk iç sularının hukuki rejimi
5Karasuları kavramı ve tarihsel gelişimi
6Karasuları kavramı ve tarihsel gelişimi
7Boğazlar
8Türk karasuları ve hukuksal rejimi
9Türk karasuları ve hukuksal rejimi
10Adalar, takım ada suları ve bitişik bölge kavramı
11Kıta sahanlığı ve hukuksal rejimi
12Münhasır Ekonomik Bölge ve hukuksal rejimi
13Açık deniz kavramı ve hukuksal rejimi
14Uluslararası Deniz Yatağı ve deniz çevresinin korunması

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
12345678910111213
Deniz hukuku konularının ve gelişimlerinin öğrenilmesi5543333322222
Deniz araçlarının hukuki özelliklerinin kavranılması3455443333333
Devletlerin egemen olduğu deniz alanlarının ve hukuksal rejimlerinin öğrenilmesi2333445555434
Deniz çevresinin korunmasıyla ilgili sorunların araştırılması2233344445555

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek