Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
631401015152000 Seçmeli 6.00 1 1 0 0 Türkçe

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere uluslararası göçle ilgili değişik konuları değerlendirebilme yeteneğini kazandırmaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üy. İlhan SAĞSEN

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Uluslararası göçle ilgili temel teori ve teorik yaklaşımları incelenmesinden sonra 2. Dünya Savaşı’ndan sonraki gelişmeler ve bunların konuya ilişkin yansımaları işlenecektir. Bu bağlamda savaş sonrası mülteci rejimi ve uluslararası göç hareketleri incelenecektir. Ekonomik göç ve siyasi sığınma olgularını içeren uluslararası göç hareketleri dönemin özellikleri ve sistemin gereksinimleri göz önüne alınarak değerlendirilecektir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Laite. Julian, (1981), Industrial Development and Migration Labour, Manchester University Press. Abadan-Unat, N., Keleş, N., Penninx R., Van Renselaar, H., Van Valzen L., Yenisey L.,(1977),Göç ve Gelişme, Ankara. Gezgin. M. Fikret, (1994), İşgücü Göçü ve Avusturyadaki Türk İşçileri, İÜİF yayınları, Fakülteler matbaası, İstanbul. George. Vic, Page, M. Robert, (2004), Global Social Problems, Polity, UK. İstanbul Barosu Yayın kurulu, (2004), Türk Mülteci Hukuku ve Uygulamadaki Gelişmeler, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul. İpek. Nedim, (2006), İmparatorluktan Ulus Devlete Göçler, serander Yayınları, Trabzon. Stephen. Castles, (2008), Göçler Çağı: Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım143.042.0
Rapor Hazırlama120.020.0
Proje Sunma220.040.0
Makale Yazma230.060.0
Bireysel Çalışma210.020.0
TOPLAM 182

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Göç: Açıklayıcı Teoriler, temel kavramlar ve ders hakkında genel bilgi verilmesi.
2Etnik Akraba evliliği. Kim kiminle aranır, göçmenlerin yerli halkla ilişkileri
3Göç hareketlerinin kontrolü.
4Göçmen hareketleriyle ilgili Uluslararası anlaşmalar, hukuksal rejim.
5Ekonomik entegrasyon ve bu entegrasyonun göçe bakan yanları
6Ekonomik birleşme: gruplar ve uluslar arasındaki farklar?
7Ekonomik birleşme: cinsiyet eşitsizliği?
8Transnationalism tartışması ve bu kavramın göçe bakan yönleri
9Ev sahibi ülkenin göçmenlere karşı tutumları
10Göçmenlerin adaptasyon süreçleri
11Göç ve Diasporik kimlikler
12Asimilasyon
13Sunumlar
14Sunumlar

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
12345678910111213
Göç araştırma alanı ile ilgili temel kavramları ve tanımları ile çalışabilmek ve ilk nesil göçmenlerin entegrasyonu hakkında fikir sahibi olmak5554544445554
Uluslararası göç, nedenleri ve sonuçları üzerine ampirik araştırma stratejileri ve bulguların değerlendirilmesi yeteneğinin kazandırılması, göç hareketlerine eleştirel bakış açısının kazandırılması4443544554554
Yeni güvenlik tanımlamaları çerçevesinde iklim temelli göç gibi hem hukuki hem de insani boyutu olan konularda bilgi sahibi olmak3445455454554

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek