Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
631401015172000 Seçmeli 6.00 2 1 0 0 Türkçe

Dersin Amacı

Günümüz dünya sisteminin ve bu sistemden kaynaklanan ilişkilerin ekonomik mantığını anlamak.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Fatih Yaşlı

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Derste kapitalizmin bir dünya sistemi olarak nasıl işlediği tarihsel bir bakış açısıyla ortaya konulacak ve ortaya çıkışından bugüne yaşamış olduğu dönüşümün uluslararası ilişkiler üzerindeki belirleyeceği üzerinde durulacaktır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Temel Kaynak: Douglas Dowd, Kapitalizm ve Kapitalizmin İktisadı Diğer Kaynaklar: 1) Maurice Dobb, “Kapitalizmin Dünü ve Bugünü”, İletişim Yayınları, 4.Baskı, Ekim 2001. 2) Karl Marx, “Kapital Cilt 1”, Sol Yayınları, 6. Baskı, 2000 3) Lenin, “Emperyalizm”, Sol Yayınları, Ekim 2006 4) Michael Hardt ve Antonio Negri, “Dionysos’un Emeği”, İletişim Yayınları, 2003 5) Ali Murat Özdemir, “Ulusların Sefaleti, İmge, 2010 6) Sungur Savran, “Kod Adı Küreselleşme”, Yordam, 2008 7) Paul Hirst, “Küreselleşme Sorgulanıyor”, Dost Kitabevi Yayınları, 1998 8) Sinan Sönmez, Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm, İmge, 2005

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav150
Quiz150
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı150
Makale Yazma150
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım143.042.0
Tartışma141.014.0
Soru-Yanıt141.014.0
Beyin Fırtınası141.014.0
Makale Yazma124.024.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma110.010.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma120.020.0
Okuma143.042.0
TOPLAM 180

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Derse Giriş Bilgileri
2Üretim tarzı ve üretim ilişkileri kavramları. İlkel toplumdan kapitalist topluma uzanan tarihsel evre
3Kapitalizmin temel kavramları. Meta üretimi, artı-değer, sermaye ve emek kategorileri
4Kapitalizmin ilk evresi: Rekabetçi Kapitalizm
5Ekonomi-politiğin doğuşu: Adam Smith ve David Ricardo
6Ekonomi Politiğin gelişimi: Karl Marx
7Emperyalizm: Doğuşumu, gelişimi ve özellikleri
8Keynesçilik ve Refah Devleti
9Merkez ve çevre ülkelerde birikim rejimleri
10Küreselleşme kavramı
11Küreselleşme ve Ulus-devlet
12Küreselleşme ve Türkiye
13Küreselleşme ve Türkiye
14Küreselleşme ve Türkiye
15
16

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
12345678910111213
Kapitalizmin ve onun günümüzde ulaşmış olduğu evre olarak küreselleşmenin işleyiş mekanizmalarının incelenmesi.3344444454555
Küreselleşme ile ulus-devlet arasındaki ilişkilerin incelenmesi3444445555555
Küreselleşmenin işletici kurumları olan Dünya Bankası, IMF ve Dünya Ticaret Örgütü’nün işlevlerinin incelenmesi.4444445455555
4444455555555
4455555555555

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek