Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
631401015062000 Seçmeli 6.00 2 1 0 0 Türkçe

Dersin Amacı

Bu derste ABD dış politikasını oluşturan unsurların analiz edilmesi ve ABD dış politikasının temel parametrelerinin ortaya konularak karar verme sürecine etki eden unsurların değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Gökhan TELATAR

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, 19. yüzyıl boyunca hem ulusal sınırlarını genişleten hem de kıtasal çapta bütünlüğü sağlayan ve sanayi devrimini tamamlayarak küresel güçlerden biri haline gelen ABD’nin, 20. yüzyılın başından başlayarak yürüttüğü hegemonya odaklı dış politikası incelenecektir. Bu bağlamda, ABD’nin İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan sermaye birikim rejimi üzerine inşa ettiği hegemonyasının, 1970’lerden itibaren gerilemesinin nedenleri ve ABD’nin bu süreci engellemek için ürettiği hegemonya restorasyon projelerini nasıl yürüttüğü irdelenecektir. Özellikle 11 Eylül 2001 sonrası giderek saldırgan bir hal alan bu yöntemlerin, ABD dış politikasının hangi bileşenleri tarafından yönetildiği ve hedeflerinin ne olduğu sorgulanacaktır. Bu süreçte, ABD-Türkiye ilişkileri de masaya yatırılacaktır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Joseph S. Nye Jr, Amerikan Gücünün Paradoksu, İstanbul: Literatür Yayınları, 2003. Henry Kissinger, Amerika’nın Dış Politikaya İhtiyacı Var Mı?, Ankara: METU Press, 2002. Samuel P. Huntington, Biz Kimiz? Amerika’nın Ulusal Kimlik Arayışı, İstanbul: Global Yayıncılık, 2004. Tayyar Arı, Amerika’da Siyasal Yapı, Lobiler ve Dış Politika: Türk, Yunan, Ermeni, İsrail ve Arap Lobilerinin ABD’nin Dış Politikasına Etkileri, İstanbul: Alfa Yayınları, 1997. Alex Mintz and Karl DeRouen, Understanding Foreign Policy Decision Making, Cambridge University Press, 2010. Steve A. Yetiv, Explaining Foreign Policy: US Decision Making and the Persian Gulf, Baltimore, John Hopkings University Press, 2004. Graham T. Allison and Philip Zelikow, Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis, Longman, New York, 1999. Richard Sobel, The Impact of Public Opinion on US Foreign Policy Since Vietnam, Oxford University Press, 2001. Michael Nelson (Ed.), The Presidency and the Political System, CQ Press, 2005. Raymond Aron, Peace And War: A Theory of International Relations, Garden City, New York: Anchor and Doubleday, 1973. Benjamin Ginsberg, The Captive Public: How Mass Opinion Promotes State Power, New York: Basic Books 1986. Morton Halperin, Bureaucratic Politics and Foreign Policy, Washington D.C: Bookings, 1974. Kal J Holsti, Why Nations Realign: Foreign Policy Restructuring in the Post War World, London: George Allen and Unwin 1982. Kal J Holsti, International Politics: A Framework For Analysis, Prentice-Hall, 1988. Kal J Holsti, Change in the International System, Vermont: Edward Elgar, publishing Company, 1991. James N Rosenau, Public Opinion and Foreign Policy, New York: Random House, 1961. Samuel P. Huntington, ‘The Clash of Civilizations’, Foreign Affairs, Vol. 72, No. 3, Summer 1993, ss. 22-49. Samuel P Huntington, ‘Why International Primacy Matters’, International Security, vol.17, no. 4, Spring, 1993, ss. 68-83. Strobe Talbott, ‘The New Geopolitics: Defending Democracy In The Post Cold War Era’, The World Today, Vol. 51, No. 1, January 1995, ss. 5-19. Keith L. Shimko, ‘Realism, Neorealism and American Liberalism’, The Review of Politics, Vol. 54, No. 2, Spring, 1992, ss. 281-301. John Lewis, Gaddis, ‘The Long Peace’, Foreign Affairs, Vol. 10, No. 4, Spring, 1986, ss. 99-142. John Lewis Gaddis, ‘Toward the Post-Cold War World’, Foreign Affairs, vol. 70, no. 2, Spring, 1991, ss. 102-122.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Derse Katılım1420
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma1440
Ev Ödevi140
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım143.042.0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma145.070.0
Ev Ödevi168.068.0
TOPLAM 180

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1ABD dış politikasının genel değerlendirilmesi
2ABD’nin bağımsız bir ülke olarak ortaya çıkışı
3ABD tarihine kısa bakış
4 1. ve 2. Dünya Savaşlarında ABD dış politikası
5Çevreleme (Containment) politikası
6Süper güç olarak ABD
7Dış politikada karar alma mekanizması
8Başkanın ve Kongrenin rolü
9Seçim sistemi ve etkileri
10Sunumlar
11Lobiler ve ABD dış politikası
12Soğuk Savaş dönemi sonrası dış politika
1311 Eylül 2001 Terör saldırıları sonrası dış politika
14Yumuşak güç unsurlarının dış politikaya etkisi
15
16

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
12345678910111213
Amerikan dış politikası hakkında detaylı bilgiye sahip olur.5555555455555
Amerikan Dış politikasını tahlil eder.5555455555555
Amerikan Dış politikasının yöntemlerini tahlil eder.5555555545555
Küresel politikalarda etkili olan bu gücün varlığını irdeler.5555555555455

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek