Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
631401015122000 Seçmeli 6.00 2 1 0 0 Türkçe

Dersin Amacı

Osmanlı modernleşme/kapitalistleşme sürecinden günümüz Türkiye’sine yaşanan sürecin tarihsel bir perspektifle anlaşılmasını sağlamak

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Fatih Yaşlı

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Derste III.Selim ve II.Mahmut’la birlikte başlayan Osmanlı-Türkiye modernleşme/kapitalistleşme süreci ve bunun siyasi ve toplumsal sonuçları 2000’li yıllara kadar incelenecektir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Temel Kaynak: Erik Jan Zürcher, “Modernleşen Türkiye’nin Tarihi”, İletişim Yayınları. Diğer Kaynaklar: Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İş Bankası Yayınları. Faroz Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, Kaynak Yayınları.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav150
Quiz150
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı150
Makale Yazma150
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı12.02.0
Derse Katılım143.042.0
Tartışma141.014.0
Soru-Yanıt141.014.0
Beyin Fırtınası141.014.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma125.025.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma140.040.0
Okuma143.042.0
TOPLAM 194

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Derse Giriş Bilgileri
218. yüzyıl sonunda Osmanlı ve III.Selim dönemi
3II. Mahmut ve Dönemi
4Tanzimat
5II.Abdülhamit Dönemi
6II. Meşrutiyet
7II. Meşrutiyet’ten Kurtuluş Savaşı’na
8Kurtuluş Savaşı
9Tek Parti İktidarı
10Tek Parti İktidarı
11Çokpartili hayat ve DP dönemi
1227 Mayıs’tan 12 Eylül’e
1312 Eylül’den AKP’ye
14AKP ve günümüz Türkiye’si
15
16

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
12345678910111213
Osmanlı modernleşme/kapitalistleşme sürecinin anlaşılması5445445445455
İmparatorluktan ulus-devlet sürecine geçiş dinamiklerinin anlaşılması4444455454445
Cumhuriyet tarihinin kavranması4454455444534
4555545553454
5555534554555

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek