Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
631401015162000 Seçmeli 6.00 2 1 0 0 Türkçe

Dersin Amacı

Terörizmi ve terörizme karşı savaşı ekonomi politik bağlamında incelemek.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Ekin Oyan Altuntas

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan kapitalist birikim rejimi ve bu rejimden doğan uluslararası sistem ile terörizm ve terörizme karşı savaş söylem ve pratikleri arasındaki nedensellik bağı incelenecektir. Bu bağlamda terörizmin nitelikleri, oluşma nedenleri, yapılanması, amaçları, siyaset-ekonomi-hukuk ile ilişkisi araştırılırken aynı zamanda terörizme karşı savaşın da temel bileşenleri ve hegemonya süreci ile ilişkisi analiz edilecektir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Temel Kaynak: Ders Notları Diğer Kaynaklar: 1) Naomi Lein, Şok Doktrini: Felaket Kapitalizminin Yükselişi, Selim Özgül (çev), İstanbul, Agora Kitaplığı, 2010. 2) Jean-Claude Paye, Hukuk Devletinin Sonu, G. Demet Lüküslü (çev), Ankara, İmge Kitabevi, 2009. 3) Sungur Savran, Kod Adı Küreselleşme, İstanbul, Yordam Kitap, 2008.. 4) Maria-A Macciocchi, Faşizmin Analizi, Cemal Süreyya (çev), İstanbul, Payel Yayınevi, 2000. 5) Eric Hobsbawm, Küreselleşme, Demokrasi ve Terörizm, Osman Akınhay (çev), İstanbul, Agora Kitaplığı, 2008.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav12.02.0
Final Sınavı12.02.0
Proje Sunma230.060.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma312.036.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma420.080.0
TOPLAM 180

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Derse Giriş Bilgileri
2Kapitalizmin Genel Yapısı ve Özellikleri
3Kapitalizmin Tarihsel Döngüleri ve İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan Uluslararası Sistem
4Terörizmin içeriği, nitelikleri, amaçları ve örgütlenme modellerinin incelenmesi.
5Terörizmle mücadelenin uluslararası hukuktaki yerinin belirlenmesi
6Terörizme karşı savaşın söylem ve pratikleri ile kapitalizmin yapısal krizi- hegemonya sorunu arasındaki ilişkiselliğin detaylı analizi.
7Terörizme karşı savaş söylem ve pratiklerinin jeopolitik yansımaları
8Ara Sınav
9Terörizm ve gözetleme teknolojileri
10Terörizme karşı savaş söylem ve pratiklerinin sınıfsal yansımaları ve devletin dönüştürülmesi
11Ödev Sunumları-Tartışma
12Ödev Sunumları-Tartışma
13Ödev Sunumları-Tartışma
14Ödev Sunumları-Tartışma
15
16

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
12345678910111213
Kapitalizmin ana yapısının ve iç çelişkilerinin öğrenilmesi ve kapitalist sistemin uluslararası alandaki yapılanmaya, hegemonya oluşumuna, terörist örgütlenmelere ve terörizme karşı savaş pratiğine yansımalarını inceleme. 5555555555555
Terörizme karşı mücadele şekillerinin uluslararası hukuktaki yerini ortaya çıkartma.5555555555555
Terörizme karşı savaş söylemine dayalı olarak gerçekleştirilen sınıfsal ve jeopolitik müdahale şekillerini analiz etme.5555555555555
5555555555555
5555555555555

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek