Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
631401015182000 Seçmeli 6.00 2 1 0 0 İngilizce

Dersin Amacı

Küreselleşmenin, Uluslararası İlişkiler disiplininin amacı, yöntemi ve diğer disiplinlerle ilişkisini belirlemedeki rolleri üzerinde de durulacaktır. Kısacası, bu dersin amacı derse katılanların Küreselleşme ile Uluslararası İlişkiler Teorileri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olması, analiz edebilmeleri, karşılaştırma yapabilmeleri formasyonlarını elde etmelerini amaç edinmektedir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yaşar Sarı

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Dersin İçeriği

Bu ders, Uluslararası İlişkiler disiplininde yaygın olarak kullanılan teorileri, yaklaşımları, paradigmalar ile Küreselleşme arasındaki ilişki üzerinedir. Bu derste küreselleşmenin Uluslararası İlişkileri disiplinine etkisi ve bu etkinin kavramsal haritası çıkartılacak, teorilerin açıklama ve küresel olayları anlamlandırma kapasitesi test edilecektir. Bu yapılırken küreselleşme sürecinin disiplinin ontolojik, epistemolojik, metodolojik ve terminolojik yapısına etkisi de derste tartışılacaktır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Küreselleşme, Manfred B. Steger, İkinci Baskı, Ankara, Dost Yayınları, 2013. Küresel Dönüşümler: Büyük Küreselleşme Tartışması, David Held ve Anthony McGrew, Ankara, Phoenix, 2014. Küresel Siyasete Giriş: Uluslararası İlişkilerde Kavramlar, Teoriler, Süreçler, Evren Balta (editör), İstanbul, İletişim Yayınları, 2014.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav0100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı0100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav120.020.0
Final Sınavı130.030.0
Derse Katılım153.045.0
Tartışma35.015.0
Makale Yazma130.030.0
Makale Kritik Etme120.020.0
Okuma102.020.0
TOPLAM 180

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Giriş ve Ders Programının Hazırlanması
2Küreselleşme: Tartışmalı Bir Kavram
3Büyük Küreselleşme Tartışması
4Küreselleşmeyi Anlamak
5Uluslararası İlişkilerin Temelleri
6Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler Teorileri-1
7Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler Teorileri-2
8Küresel Güvenlik
9Küresel Siyasette Normlar, Kurumlar, Süreçler
10Küresel Siyasal İktisat
11Siyasal İktidar ve Sivil Toplum
12Küresel İletişim ve Kültür
13Küreselleşme de Bölünmüş Dünya ve Milletler
14Dünya Düzenleri ve Normatif Seçimler
15Küresel Siyasette Süreklilik ve Değişim: Temel Sorunlar, Yeni Tartışmalar
16Genel Değerlendirme

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
12345678910111213
Küreselleşme ile Uluslararası İlişkiler arasındaki ilişkinin ortaya konması5354442445325
Küreselleşmenin bir süreç olarak Uluslararası İlişkilere etkisinin incelenmesi4533424255544
Küresel değişim ve Uluslararası İlişkilerde değişim4453435335354
Küresel politikanın gelişimi5445444532423
Küreselleşme ile Uluslararası İlişkiler arasında teoretik tartışmalar3544554443443

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek