Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
630601036092000 Seçmeli 7.00 1 1 0 0 Türkçe

Dersin Amacı

Dersin amacı maliyetle ilgili temel kavramları öğretmek ve yönetim muhasebesinin maliyetleme, planlama ve kontrol amacıyla nasıl kullanıldığını açıklamaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi TÜLAY YEL, Dr. Öğretim Görevlisi MURAT ÖZCAN

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Yönetim muhasebesinin temel kavramları, maliyet akışları, farklı maliyet sistemleri, stok dışı maliyetler, maliyet-hacim-kar ilişkisi, yönetim muhasebesi ile genel muhasebe arasındaki ilişki.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Managerial Accounting. Raiborn, Barfield and Kinney. Second Edition. West Publishing Company. 1996 Managerial Accounting. Ronald W. Hilton. Third Edition. The McGraw-Hill Companies, Inc. 1997

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav115.015.0
Final Sınavı115.015.0
Derse Katılım143.042.0
Rapor Sunma114.014.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma145.070.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma144.056.0
TOPLAM 212

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Yönetim Muhasebesi ile Genel Muhasebe ve Yönetim Muhasebesi Arasındaki İlişkiler
2Dinamik Bir Çevrede Yönetim Muhasebesi
3Maliyet Terminolojisi ve Maliyet Akışları
4Genel Üretim Maliyetlerinin Ürün ve Hizmete Yüklenmesi
5Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
6Standart Maliyet Sistemi
7Ara Sınav
8Değişken Maliyetleme ve Maliyet-Hacim İlişkisi
9Maliyet-Hacim-Kar Analizi
10Geçerli Maliyetler
11Stok Dışı Maliyetlerin Kontrolü
12Stok Maliyetlerinin Kontrolü
13Sorumluluk Muhasebesi ve Transfer Fiyatlaması
14Muhasebede Sorumluluk
15Genel Değerlendirme
16Final Sınavı

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
123456789101112131415
Yönetim muhasebesinin temel kavramlarını öğrenir.2 3 1 2
Farklı maliyetleme yöntemlerini öğrenir2 3 12
Maliyet-hacim-kar ilişkisini kurup yorumlayabilir.2 3 12
Yönetim muhasebesi bilgisinin maliyetleme amacıyla kullanımını öğrenir.2 3 12
Yönetim muhasebesi bilgisinin planlama amacıyla kullanımını öğrenir.2 3 12
Yönetim muhasebesi bilgisinin kontrol amacıyla kullanımını öğrenir.2 3 12

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek