Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
630601036112000 Seçmeli 7.00 1 1 915005 903001 Türkçe

Dersin Amacı

Temel muhasebe teorilerini anlayıp yorumlamak ve ilgili konularda öğrencileri makale yazımı konusunda yönlendirmek.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi TÜLAY YEL

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Temel muhasebe teorileri, muhasebenin kavramsal çerçevesi, muhasebe standartları üzerine güncel konular, ampirik modellerin uygulanması ve makale yazılması.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Eldon S. Hendriksen ve Michael F. Van Breda. Accounting Theory, Fifth Edition, McGraw-Hill,1992 - Nalan Akdoğan ve Hamdi Aydın. Muhasebe Teorileri, Gazi üniversitesi Yayın No: 98, Ankara, 1987. - Belkaoui, A ve Jones, S 2001, Accounting Theory, 2nd edn, Harcourt Bruce, Sydney - Godfrey, J 2004 Accounting Theory, Wiley, Brisbane

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav115.015.0
Final Sınavı135.035.0
Derse Katılım143.042.0
Rapor Hazırlama215.030.0
Rapor Sunma26.012.0
Makale Yazma120.020.0
Makale Kritik Etme23.06.0
Bireysel Çalışma142.028.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma19.09.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma19.09.0
TOPLAM 206

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Muhasebe metodolojiisne giriş
2Muhasebenin tarihçesi ve Kavramsal çerçeve
3Muhasebe politikalarının oluşturulması
4Muhasebe teorilerinin geliştirilmesi
5Muhasebe Standartlarının geliştirilmesi
6Pozitif muhasebe teorisi
7Ara sınav
8Muhasebe etiği, kurumsal yönetim
9Muhasebe çalışmalarının ve makalelerinin özellikleri
10Literatür araştırması
11Veri toplama ve geliştirme modelleri
12Yöntem geliştirme
13Bulguları yorumlayabilme
14Sonuca ulaşma
15Örnek çalışmalar
16Final Sınavı

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
123456789101112131415
Muhasebe teorilerini tartışarak öğrenir333 4
Muhasebe konulu makaleleri araştırıp ilgili literatür taraması yapabilir 1 2
Muhasebe ile ilgili makalelerin metodolojisi hakkında bilgi sahibi olur 4 3
Muhasebe Standartları, Pozitif Muhasebe Teorisi, Etik, Maddi Olmayan Duran Varlıklar vb güncel muhasebe konuları hakkında bilgi sahibi olur 23 1 3
Amprik modelleri uygulayabilecek ve muhasebe makalesi yazabilme becerisi kazanır 4 5 2 344 4

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek