Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
630601036172000 Seçmeli 7.00 3 2 0 0 Türkçe

Dersin Amacı

Tüketici İstek, İhtiyaç ve Taleplerinin Nedenlerinin Belirlenmesi ve Tüketici Tercihlerinin Anlaşılmasının Sağlanmasıdır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Süreyya Karsu

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Tüketici kavramı, tüketici davranışı kavramı, tüketici davranışı modeli, tüketici davranışını etkileyen etmenler,aile, kültür, alt kültür, sosyal çevre, referans grupları, kişisel etmenler, ekonomik durum, psikolojik etmenler, algılama, öğrenme, tüketici davranışı ve marka konuları açıklanmaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Consumer Behavior,Leon Schiffman, Leslie Kanuk, (2008) Consumer Behavior, Micheal Solomon, (2008) Eric Fromm, Hayatı Sevmek , Sahip Olmak Yada Olmamak, Yeni Bir İnsan Yeni Bir Toplum, Kendini Savunan İnsan Yavuz Odabaşı- Gülfidan Barış, (2007), Tüketici Davranışı, MediaCat Yayınları Ahmet Hamdi İslamoğlu, - Remzi Altunışık, (2008), Tüketici Davranışları, Beta Yayınları Erdoğan Koç (2008), Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri:Global ve Yerel Yaklaşımlar, Seçkin Yayınları

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Derse Katılım143.042.0
Soru-Yanıt143.042.0
Rapor Hazırlama220.040.0
Rapor Sunma22.04.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma135.035.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma145.045.0
TOPLAM 210

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Tüketici Davranışı kavramına Giriş; Tüketici, Müşteri, Satın alan İhtiyaç ve istekler Tüketim olgusu
2Tüketici Davranışı Kavramı; Nedir? Özellikleri nelerdir?
3Tüketici Davranışında Disiplinlerarası Yaklaşımlar nelerdir?
4Pazarlama Biliminde Tüketici Davranışı
5Tüketici Davranışı Modelleri Klasik Yaklaşım Modelleri,
6Tüketici Davranışı Modelleri Modern Yaklaşım Modelleri
7Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejisi İlişkisi; Durum analiz, pazar bölümlemesi, hedef pazar seçimi, konumlandırma, pazarlama karması seçimi
8Ara sınav
9Tüketici Davranışında Psikolojik Etkiler; Öğrenme, Güdülenme, Duyum-algılama, Tutumlar, Kişilik, Değerler, Yaşam biçimi
10Tüketici Davranışında Psikolojik Etkiler; Öğrenme, Güdülenme, Duyum-algılama, Tutumlar, Kişilik, Değerler, Yaşam biçimi
11Tüketici Davranışında Sosyo Kültürel Etkiler; Grup dinamiği, Aile, Kişisel etki alanları, Sosyal sınıf, Kültür
12Tüketici Davranışında Sosyo Kültürel Etkiler; Grup dinamiği, Aile, Kişisel etki alanları, Sosyal sınıf, Kültür
13Tüketici Satın alma Süreci
14Tüketici Satın alma Sonrası Davranışları
15Türkiye'den örnek olaylar, genel tekrar.
16Dönem sonu sınavı

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
123456789101112131415
Tüketici istek, ihtiyaç ve talepleri hakkında değerlendirme yapar. 454354353543434
Tüketici tercihlerinin farklılığının anlaşılması sağlanır. 453434353343445
Tüketici davranış faktörlerini belirler. 453454353343453

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek