Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
630601036142000 Seçmeli 7.00 2 1 0 0 Türkçe

Dersin Amacı

Sürüdürülebilirlik, sürdürülebilirliğin boyutları, kurumsal sürdürlebilirlik konularını öğrencinin anlamasını sağlamak.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Meftune ÖZBAKIR UMUT

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Sürdürülebilir kalkınmanın tarihsel gelişimi, Sürdürülebilrliğin ekonomik, sosyal ve ekolojik boyutları, Kurumsal sürüdrülebilirlik, Sürdürülebilirlik göstergeleri, Sürdürülebilirlik endeksleri.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Blackburn, William, (2007), The Sustainability Handbook. Besler, senem, (2009), Yönetim Yaklaşımlarıyla Kurumsal Sürdürülebilirlik, Beta yayınları.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Final Sınavı11.01.0
Derse Katılım143.042.0
Tartışma143.042.0
Soru-Yanıt143.042.0
Proje Hazırlama12.02.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma140.040.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma140.040.0
TOPLAM 209

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Sürdürülebilir kalkınmanın tarihsel gelişimi
2Çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik
3Değer tabanlı yönetim ve kurumsal sürdürülebilirlik
4Kurumsal sürdürülebilirlik ve rekabet üstünlüğü
5Sürdürülebilirliğin ölçülmesi
6Sürdürülebilirlik göstergeleri
7Ara sınav
8Sürdürülebilirlik endeksleri
9Paydaş yönetimi
10Kurumsal sosyal sorumluluk
11Örgütlerde sosyal sermaye ve sosyal sermaye yönetimi
12Kurumsal yönetim
13Kurumsal itibar
14Final sınavı

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
123456789101112131415
Sürdürülebirlirlik ve kurumsal sürdürlebilirliğin temel kavramlarını açıklayabilme.534333333333353
Sürdürülebilirliğin ekonomik, sosyal ve ekolojik boyutlarını açıklayabilme.534333333333343
Sürüdürülebilirliğin işletmeler açısından önemini kavrama.434333333333333

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek