Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
101004342003 Seçmeli 4.00 8 4 915002 903001 Türkçe

Dersin Amacı

Öğretmen adaylarının içinde yaşadıkları çevreyi, bu çevrenin verdiği mesajları doğru algılayıp, tanıyarak koruma kültürü ve bilinci oluşturmalarına katkıda bulunur.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Azize YASA

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Erken Beylikler döneminden XI. Yüzyıldan başlayarak gelişen Selçuklu, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde mimarlık tarihi, mimari süsleme, el sanatları, geleneksel sanatlar ve plastik sanatlar konularını kapsar.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Doğan Kuban, Çağlar Boyunca Türkiye Sanatının Anahatları, İstanbul, 2004; Başlangıcından Bugüne Türk Sanatı, (yayın koordinatörü: Mehmet Önder), İstanbul,1993; Oktay Aslanapa, Türk Sanatı, 5. basım, İstanbul, 1999; O. Cezmi Tuncer, Mimarlık Tarihi, Ankara, tarihsiz; Gönül Öney, Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesi ve El Sanatları, 3. baskı, İstanbul, 1992; Gönül Öney, Beylikler Devri Sanatı, XIV.-XV. Yüzyıl (1300-1453), Ankara, 1989; Oktay Aslanapa, Osmanlı Devri Mimarisi, İstanbul, tarihsiz; Yaşar Çoruhlu, Türk İslam Sanatının ABC’si, İstanbul, 2000; Doğan Kuban, Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı,İstanbul, 2002; Mehmet Zeki İbrahingil, Sanat Tarihi 2 Ders Kitabı, Ankara, 2003; Semra Öğel, Anadolu Selçuklu Sanatı Üzerine Görüşler, İstanbul, 1986; Sezer Tansuğ,, Çağdaş Türk Sanatı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1996.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Derse Katılım142.028.0
Takım/Grup Çalışması15.05.0
Alan Gezisi112.012.0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma110.010.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma120.020.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma120.020.0
Okuma35.015.0
Ev Ödevi110.010.0
TOPLAM 122

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Anadolu Türk Sanatı Kavramı ve konu ile terminoloji.
2Anadolu'da Erken Beylikler Dönemi (Danişmendliler, Artuklular, Saltuklular, Mengücekliler).
3Anadolu Selçuklu Döneminin önemli merkezleri ve yapı tipleri.
4Anadolu Selçuklu Döneminin önemli merkezleri ve yapı tipleri.
5Anadolu Beylikler Dönemi (Karamanoğulları, Candaroğulları, Aydınoğulları, Eretna Devleti, Germiyanları, Saruhanoğulları, Menteşeoğulları, Karakoyunlular, Akkoyunlular).
6Anadolu Beylikler Dönemi (Karamanoğulları, Candaroğulları, Aydınoğulları, Eretna Devleti, Germiyanları, Saruhanoğulları, Menteşeoğulları, Karakoyunlular, Akkoyunlular).
7Ara Sınav
8Osmanlı Sanatı/ Erken Osmanlı Sanatı.
9Osmanlı Sanatı/Klasik Dönem Osmanlı Sanatı (Mimar Sinan Öncesi, Mimar Sinan'ın Eserleri, Mimar Sinan Sonrası).
10Geç Dönem Osmanlı Sanatı ( Lale Devri, Türk Barok ve Rokoko Devri, Türk Ampir Üslup Dönemi, Eklektik Dönem, Neoklasik Dönem).
11El Sanatları/ Çini Sanatı/ Keramik Sanatı /Halı Sanatı/ Hat Sanatı/ Minyatür Sanatı
12Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarisi (Birinci Ulusal Mimarlık Akımı, İkinci Ulusal Mimarlık Akımı).
13Cumhuriyet Dönemi Resim ve Heykel Sanatı.
14Gezi-gözlem.

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011121314
Anadolu Türk Sanatı ile ilgili kavramları tanımlar.55444454445444
Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı Dönemi Sanatlarının genel özelliklerini sayar.45544544444444
Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı Dönemlerinde kullanılan yapı tiplerini ve bunların plan özelliklerini açıklar.34444444444444
Mimari ve el sanatlarında farklı dönemlerin karakteristik özelliklerini kavrayarak, bir eserin hangi döneme ait olduğunu söyler.54443444444544
Türk el sanatlarının türlerini ve hangi gereksinimleri karşılamak üzere ortaya çıktıklarını bilir.54444444445444
Cumhuriyet Dönemi Türk Sanatı ve günümüz sanatları konusunda bilgi sahibi olur.54444444444444
İçinde yaşadıkları çevreyi, bu çevrenin verdiği mesajları doğru algılayıp, tanıyarak koruma kültürü ve bilinci oluşturur.54445454554555

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek