Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
1902004172010 Seçmeli 6.00 3 2 Önlisans 903001 Türkçe

Dersin Amacı

İçme suyu arıtma işlemleri için temel tasarım kriterleri öğrenmek, arıtma süreçlerinin seçimi ve uygulanması ile ilgili bilgilerin kazandırılmasını sağlamaktır. Ayrıca içme ve kullanma suları ile ilgili geçerli olan yasal mevzuat ve standartlara ilişkin bilgiler edinilmektedir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Berrin TOPUZ

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

İçme suyu kaynakları, İçme sularının özellikleri ve içme suyu standartları, içme suyu arıtma teknolojileri

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Veysel EROĞLU, Su Tasfiyesi, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayınları, 2008. Metcalf&Eddy, Wastewater Engineering Treatment and Reuse, McGraw-Hill, New York, 1991.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav175.075.0
Final Sınavı175.075.0
Rapor Hazırlama130.030.0
TOPLAM 180

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1İçme suyu kaynaklarının tanıtılması
2İçme suyunda olması gereken özellikler
3İçme suyu kalite kriterleri ve standartları, ilgili yasal mevzuatın tanıtılması
4İçme suyu arıtımında kullanılan temel işlem ve süreçlerin tanıtımı
5Biriktirmenin su kalitesi üzerine etkileri
6Koagülasyon, hızlı karıştırma ve yumaklaştırma
7Sertlik giderme ve yöntemleri
8Kimyasal çöktürme
9Ara sınav
10Dezenfeksiyon ve yöntemleri
11Koku ve tat kontrolü
12Demir ve mangan giderimi
13İçme suyunda arsenik ve arıtma yöntemleri
14Suların agresif özellikleri ve stabilizasyonu
15
16

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011
İçme suyu özelliklerini tanır, su kaynaklarını sınıflandırır54455545554
İçme suyu olarak kullanılabilecek kaynaklarla ilgili kalite parametrelerini belirleyebilmeli45444455454
Su arıtımında kullanılabilecek temel işlem ve süreçleri tanımlayabilmeli45555445555
Su kalitesi parametreleri ve standartlara göre uygun arıtma yöntemlerini seçebilmeli55555554555
İçme suyu arıtma tekniklerini öğrenir54545545545

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek