Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
1902004042010 Zorunlu 5.00 8 4 0 0 Türkçe

Dersin Amacı

Evsel ve Endüstriyel atıksu arıtımı için ünite projelerinin yapılması ve dizayn edilmesi, arıtma ünitelerinin işletim problemlerinin tanıtılması ve çözüm önerilerinin tartışılması.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Arda YALÇUK

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

YOK

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Atıksu debilerinin hesaplanması, ön arıtma işlem dizaynı, atıksu arıtma ünitelerinin dizaynı. atıksuyun örneklenmesi ve kontürolü. arıtma üniteleri : elekler, kum tutucular, septik tanklar, çökeltim tankları, damlatmalı flitreler, dönen biyolojik reaktörler, aktif çamur tankları, lagünler, pompa istasyonları, anaerobik çürütücüler ve yoğunlaştırıcılar. işletim problemlerinin tanımlanması ve çözüm prosedürleri.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Toprak, H., Atıksu arıtma tesisleri Tasarım Esasları, Cilt 1 ve 2, DEÜ, Müh.Fak., İzmir. Toprak, H., Aktif Çamur Sürecinin İşletilmesi, DEÜ, Müh.Fak., İzmir. Hammer, M.J. “ Water and Wastewater Technology” John Wiley & Sons, Inc. USA, 1977. Muslu, Y., "Atıksuların Arıtılması", İTÜ Matbaası,Gümüşsuyu, 1994. ASCE, AWWA, "Water Treatment Plant Design", 3rd ed., McGraw-Hill,1998.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

konferanslar, uygulamalı dersler, sunumlar.

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav142.042.0
Final Sınavı142.042.0
Proje Hazırlama168.068.0
TOPLAM 152

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1atıksuların özellikleri
2atıksuların debilerinin hesaplanması
3eleklerin dizaynı
4havalandırmalı kum tutucuların dizaynı
5dikdörtgen ve dairesel ön çökeltim havuzlarının dizaynı
6aktif çamur ünitesinin dizaynı
7aktif çamur ünitesinin dizaynı (devamı)
8damlatmalı flitre dizaynı
9son çökeltim havuzu dizaynı
10atıksu arıtma ünitesinin hidrolik profilinin hazırlanması
11atıksuların örneklenmesi ve kontürolü, pompa istasyonları
12ızgara, elek ve kum tutucuların işletim problemleri ve çözüm önerileri
13ön ve son çökeltim havuzlarının işletim problemleri ve çözüm önerileri
14aktif çamur ünitesinin işletim problemleri ve çözüm önerileri

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011
atıksu aratımın da kullanılan temel işlemlerin detaylı bilgisinin aktarılması 43425333143
atıksu aratımın da kullanılan temel işlemlerin dizaynlarının öğretilmesi44425333253
atıksu aratımı ünitesi projelerinin yapabilme yeteneğinin öğrenciye aktarılması 43435333244
atıksu arıtma ünitelerinin işletimi ve bakımı bilgisinin aktarılması 44435433244
atıksu arıtma ünitelerinin işletim problemlerinin analiz edilmesi ve çözülmesi becerisinin kazandırılması 43435433254

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek