Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
1902004102010 Seçmeli 12.00 8 4 0 0 İngilizce

Dersin Amacı

Arıtma çamurlarının özelliklerinin ve bertaraf metotları hakkında bilgi vermek

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Asist. Prof. Dr. Nazlı BALDAN PAKDİL

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Arıtma çamurlarının kaynaklarının tanımlanması, çamurların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, çamur miktarının hesaplanması, çamur stabilizasyonu, çamur yoğunlaştırma, çamur suszlaştırma metotları: doğal ve mekanik susuzlaştırma, kurutma ve osidasyon: mekanik çamur kurutma, çamurun yakılması. Dezenfeksiyon, kompostlama ve ziraat sektöründe çamurun kullnanımı. Ç amur hakkında kanun ve düzenlemeler.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Filibeli, A., (2013), “Arıtma Çamurlarının İşlenmesi”, DEÜ Mühendislik Fakültesi Basım Ünitesi, İzmir. Spinosa, L., Vesilind, P.A., Sludge into Biosolids, IWA publishing,2001.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Projeler

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav180
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma220
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav180.080.0
Final Sınavı180.080.0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma215.030.0
TOPLAM 190

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Çamur kaynakları ve tanımlanması
2Çamurların fiziksel kimyasal ve biyolojik özellikleri
3Çamur analiz metodları
4Çamur stabilizasyon metodları
5Çamur yoğunlaştırma ve yoğunlaştırıcılar
6Çamur susuzlaştırma : doğal ve mekanik
7Çamurların arazide bertarafı
8Çamur kurutma teknikleri ve metodları
9Çamurun doğal kurutma teknikleri
10Çamurun ziraat alanın da kullanımı
11Çamurun anaerobik ve aerobik çürütülmesi
12Çamurun yakılması
13Türkiye'de ve dünyada çamur bertaraf yöntemleri
14Çamur hakkında ki kanun ve düzenlemeler
15
16

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011
Çamurların fiziksel kimyasal ve biyolojik özellikleri bilgisi44314122133
Çamur stabilizasyon metodlarını önemi ve amacının aktarılması 33324213143
Çamur analiz metodları bilgisi53312223144
Çamurlar hakkındaki kanun ve düzenlemeler bilgisi45223215124
Çamur susuzlaştırma tekniklerinin öğretilmesi54213213134

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek